Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

IDYDD MERCHER. -

DYDD IAU. I

News
Cite
Share

DYDD IAU. I Prydeiniaid yn Bwlgaria. I Gofynodd Mr Rupert Gwynne i'r I' Y sgrifennydd Tramor a oedd ef mewn safle i wneud unrhyw adroddiad ynglyn a thriiiiaetli carcharorion rhy- fel Prydeinig yn 3wlgaria, ac a oedd ef wcdi derbyn adroddiad oddiwrth y Llysgenad Americanaidd yn delio a hyn? Syr Edward Grey HysbYsodd y. Llysgenad Americanaidd ar y 17eg cynfisol fod y carctiarorion Prydeinig yn Bwlgaria i gael eu trosglwyddo i Philipopolis, ac fod y trefniadau pre- sennol yn hynod foddhaol. Mae meddyg Americanaidd yn gofalu am lanynt hefyd. Hybysodd hefyd fod Lua 60 nett 70 o garcharorion mewn wahanol ysbytai yn Sofia, a'u bod yn ad triniacth ragorol. Yn Tsvrci. I Hysbysodd Mr Tennant Mr Mac* naster fod y carcharorion Prydeinig yn Twrei yn cael eu carcharu yn Angora, ac fod rhai o glwyfedigion newn ysbytai yn Caergystenyn a Smyrna. Mae'r imvyafrif o'r llyth" rrau a'r parseli anfonir iddynt yn cael :-u derbyn ganddynt yn ddiogel. Plant ac Amasthyddiaeth. I Galwodd Mr Whitehousc sylw at y westiwn o ryddhau plant mewn oed- -an ysgol o waith amaethyddol ac o Idiwydiannau, a gofynodd am wybod- aeth ynglyn a faint sydd wedi eu rhyddhau. Ofnai na fyddant mor iach a'r genhedlaeth ddiwcddaf. Cyrnol Yorke: Mae'r cynllun o gau ysgolion yn yr haf yn Norway, er mwyn i blant gael myned 1 wcithio ar y ffermydd yn un da. lae yn lies i'w hiechyd, ac yn Uawer mwy add- ysgiadol i lawer ohonynt lia'r hyff- orddiant cyffredin gant yn yr ysgol- ion. Mr Herbert Lewis: Mae'r Senedd wedi rhoddi ystyriaeth fanwl i'r mater hwn. ac y mae'r Prif Weinidog wedi egluro y telerau o dan ba rai y ceir esgusodiad. }be'r Bwrdd Addysg wedi gwneud ei oreu. Nifer y plant mewn oedran vsgol sydd wedi eu tynnu o'r ysgolion tnvy yr holl wlad ydyw Bechgyn rhwug II a 12 oed, 143; genethod, i. Bechgyn rhwug 12 a 13 oed, 4,280; gcncthod, 13. Bechgyn rhwng 13 a 14 oed, 3,511; genethod, 78. Gohiriwyd y Ty am 9.15.

ARBED GOLEU DYDD. I!

YR HEN FETHODISTIAIO CALFINAIDD.

"GWRTHOD PROFFESWR.i I

--'I MARW PEL DROEDIWR CYM-…

Y GLOWYR CYMREIG.

TYNU EI YMGEISIAETH YN OL.

ITOLLAU DIODYDD MEDDWOL.

—————t————— IMYND I'R LLYS…

.TOLL TRI MIS.

COST BYW.I

CODIAD CYFLOG I HEDDWEIS-ION.

Advertising

DYDD MAWRTH. I

CELL Y LLYTHYRAU.

Advertising