Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

IDYDD MERCHER. -

News
Cite
Share

DYDD MERCHER. Unig Feibion Gweddwon. Gofynodd Mr Watt a oedd y llvthyr anfonwyd gan y Bwrdd Llywodraeth Lcol i'r Llysoedd Apel o dan y Ddeddf Filwrol yn awgrymu nad oedd unig feibion i wragedd gweddwon ag cedd" ynt yn dibynnu arnynt i gael eu rhyddltau; pa fodd vr oedd y mama 11, ar ol ymadawiad y meibion, i gnd moddion cynhaliaeth; ac a oedd hyn yn tybio na ell id rhyddhau y meibion hyn ar tir y byddai hynny yn achosi caledi. Dywedodd Mr Walter Long nad oedd yr esboniad yna i'w roddi ar y llythyr. Yr oedd y Llysoedd Apel i ymwneud a phob achos yn unol a'r ffeithiau ddygid gerbron. Nid oed J yna ddim yn y llythyr i gyfiawnhau y syniad na ivddheid y bechgyn hyn os profid fod yna achos o galedi. Cyflog Arglwydd Kitchener. Gofynodd Mr Hogge faint oedd swil-I yr arian ag oedd yr Ysgrifennydd Rhyfel yn eu derbvn? Dywedodd Mr Fosted fod y swm a delid o'r cyllid cyhoeddus i'r Ysgrif- ennydd Rhyfcl yn 6,140P yn y flwydd" yn fel Prif Ddirprwywr Aifft. iN. id oedd yn derbyn tii fel V sgrife:iny.i(j Rhyfel. Yr Anhebgorion. Mcwn atebiad i Mr M'Neill, dy- wedodd 1Ir lyloyd George fod Cynllun Derby yn trefnu ar y cyntaf fod dYll- ion ag oeddynt yn anhebgorol mewn amrywiol ftyidd i'r wlad i gael eu rhyddhau o wasanaeth milwdol. Yr oedd y Llysocdd Apel yn gwneud eu gwaith yn rhagorol. y rheswm fod cymaint yn cael eu hesguodi oedd fod yna gynxaint o ddynion yn y "starred classes." Yr oedd hyn wedi achosi pryder i'r Llywodraeth, ac yr oeddynt yn bwriadu edrych dros y rhestrau o'r dynion sydd yn hawlio eu hesgsu)di. Bydd iddynt- drefnu fod y dosharcn- iadau hyn yn cael eu lleihau. Milwyr Afiach. I Mewn acbiad i Mr Anderson, dy- wedodd Mr Tennant fod yna 2,770 o filwyr wedi eu gollwng o'r fyddin yn dioddef oddiwrth y darfodedigaetJ Yr oeddynt wedi caniatau pensiwn i 1,641, ond nid oedd dim wedi ei ddar- paru i'r gweddill. sef 1,129 o achosion. Aelod Newydd. I Cymerodd Syr Owen Philipps vi sedd fel aelod dros Gaerlleon. ar ym- ddiswyddiad Mr Yerburgh.

DYDD IAU. I

ARBED GOLEU DYDD. I!

YR HEN FETHODISTIAIO CALFINAIDD.

"GWRTHOD PROFFESWR.i I

--'I MARW PEL DROEDIWR CYM-…

Y GLOWYR CYMREIG.

TYNU EI YMGEISIAETH YN OL.

ITOLLAU DIODYDD MEDDWOL.

—————t————— IMYND I'R LLYS…

.TOLL TRI MIS.

COST BYW.I

CODIAD CYFLOG I HEDDWEIS-ION.

Advertising

DYDD MAWRTH. I

CELL Y LLYTHYRAU.

Advertising