Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

Y TRIBUNALS.

CAERNARFON. I

I -BETHESDA. I

News
Cite
Share

BETHESDA. Yn Ymadael.—Deallwn fod y Parch A. W. Davies (W.) ar ymadael 0"11 plith i fynd yn gaplan i'r milwyr Cymreig sydd wcdi mynd i'r Dwyrain. Chwith fydd colli Mr Davies, oher- wydd er pan mae yn ein mYiSg mae wedi cunill iddo ei hun le cynnes iav.n yn serchiadau yr ardalwyr. Mae wed\¡ bod o werth amhrisiadwy i ami un fu mewn anhawster yn cael arian o'r Swydd fa Ryfel, ifce. Nid oes ball ar ei garedigrwydd a'i natur dda, ac 111s gellir mcddwl am un tebycach o wneud caplan llwyddiannus. Gcdy gyda theimladau gorcu y gymydog- aeth. Y Tribunal.—Llawer o siarad sydd am y Bwrdd pwysig hwn y dyddiau hyn, a da gennym fcddwl fod arno ddynion fyii chware teg i bob achos teilw ng mae en gwaith yn .anodd iawn mae'n wir, ond hyd, yn hyn ni chlywir ond caiimol y, doethineb a ar- fcrir yno. Lie bo doethineb a chyf- iawilder ni bydd llawer o cdliw. Gwaith Gweu.—Peth go ddieithr yn ein cymydog/aieth' yw y gwaith hwn sy'n 1113-ud ymlacl1 Y11 y Clwb Unedig dan nawdd y Pwyllgor Angeii. Deall- wn fod gryn bymthcg o enethod ifanc cisoes yn gweithio yno, ac yn ol pob tcbyg mae yr anturiacth yn debyg o droi yn llwyddiant. Bydd yr arian cnillir gan lawc-r o'rrhain \Tn gymo-th ,vlw.c-d.(Iol mewn llawer ty lie mae yr cnillion yn ddigon prin. Nid oes genmTm ond dymuno pob llwyld i'r achos yma, gan ohçithio y peru yn J. hir, oherwydd credwn fod yna hos- iblrwyckl o'i flaen. Ad'drtfnu.—Yn y chwarel y dydd- iau hyn mae ail'drefnu. Oherwydd fod cynifer wedi ymadael rhaid dwvn y gweddill yn lies i'w gilydd i wei'.n- 10. Gweithir bellach yn y rhanuau isaf a mwyaf rhywiog ohoni,, gan adlael y rhannau eraill hyd nes. hoor rhyfel wedi mynd heibioj pryd y dis- gwylirpethau gwych. Cyngerdd Gwyl Dewi a gynhaliwyd yng nghaixrl Bethesda nos Fercher, dan lywyddiaeth Mr J. J. Williams, Cefnfaes, ac arweiniad Mr D. J. Wil- liams, yr Ysgol Sirol. Caed canu ac adrodd h\\yliog iawn, ac Ap Eos y Berth a'r mab yn canu a chwareu'r delvii. FIti'r elw at yr achos vn y He.

BRYNRHOS. I

FICER NfWYDD COLWYN BAY.I

I - - - LLANWNDA. -I

Advertising

FELINHELI.

) TYDWEILIOG.