Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

Y TRIBUNALS.

CAERNARFON. I

News
Cite
Share

CAERNARFON. I RheddiGn Hacl. Mae Mr ibjje Edwards wedi derlyn arian-nodyn am 2p 2s oddiwrth Mr O. W. Owen, 18, Water Street, Lerpwl, ae hefyd parse! yn cynnwy tua 50 0 nwy^ddau gan blant yr Ysgol Uwch Safonol. Mae'r parsed wedi ei anfon 3Tmlaen fel ei derbynhvyd, tra y daw 3-r arian i mewn yn wcrthfawr i alluogi y pwyll- gor i anfon cysuron craill i'r milwyr. Ntw>ddion Milwrol.—Mae Mr J. F. Holmes, Bangor Street, wedi ym- uno gyda catrawd perthynol i Dde Affrica, a gadawxxAd y drcf yr wyth- nos ddiwcdclaf 1 wersyll Borden, Hampshire.—Deall wn fod Mr W. Roberts, o'r Y.M.C.A., wedi ei ap- wyntio gyda'r Army Sanitarv Corps. Priodas Filwrcl. Dydd Mercher diweddaf, yn Eglwys Llanbeblig, y Ficcr yn gwasanaethu, priodwyd Prcifat L. O. P. Lacey, o'r Royal En- gineers, gyda Miss M. E. Smith, 7, Williams Street. Cilio'n y Glyn.—Dydd Mercher, bu farw Mrs Lonnie. 2, Vaynol Street. Yr oedd yn wraig garedig, ac yn uchel ei pharch gan bawb a'i hadwaenai. Ocdy un ferch, sef Mrs Lonnie Hughes, i alarn ar ei hoi. Claddwyd ei gweddillion yn Llanbeblig heddyxv (dydd Mawrth) Carcharcres Gartrei.—Hyfiyd gen- nym gofnodi am ddychweli.ad Nyrs Florence Hamer, merch Mr William Hamer, Y.H., Bryn Hyfryd, Twthill. Cyrraeddodd gartref dclydd Sadwrn, ar ol bod yn garcharores gyda'r Aws- triaid yn Serbia am rai misoedd. Mae'n edrych yn dda wedi dod trwy vr holl drcialon a chaledi. Ymadawiad.—Deallwn fod Mr T. S. Ingham, y swyddog ymrestrol, wedi croesi v Werydd. Ffenestr GOffa.-Hysbysir yn y "Dawn of Day" fod ffenestr goffa yr Isgapten Morys Wynne Jones, R.E., mab y ficer, wedi cyrraedd. Bydd y dadorchuddiad yn cael ei wneud gan Mr C. A. Jones,.y maer, Mawrth 16, a thraddodir ancrchiad gan Reithor Aberniaw. Plant yr Ysgol.—Yrn ol y "Dawn of lliy," bu i ddathliad Dydd Gwyl Dewi yn yr Ysgolion Cenedlaethol ddatguddio anwybodaeth dygn, oblegid dywedir: "Ni wyddai yr un o'r plant mai Esgob oedd Dewi Sant, ond ar y gw erslyfrau y mae'r bai. Atebodd dau i'r cwestiwn, mai pre- gethwr ydoedd A ydyw yn newydd tybed i Cynnrv fod yn bosibl bod yn csgob heb fod yn bregethwr? Tybed nad oedd yr hen Sant yn bregethwr? Personol.-Da oedd gennym weled Preifat John Price, gynt o fasnachdy Mr Joseph Roberts, Pool Street, aelod o'r r6th R.W.F., wcdi dod i dreulio ychydig dclyddiau yn ein plith. Bu mewn ysbyty yn \Vhitchurch, ger Caerdydd, am tua chwe mis, yn di- oddef oddiwrth ymosocfia,d o'r gwaed- lifiad gafodd tra allan yn y Dardan, elles. Da gennym dde:all ci fod yn graddol wella. Darluniau Byw.A,Tae Mr E. O. Davies wedi sicrhau rhaglen ragorol o ddarluniau byxv, 3rr wythnos hon. Y tair noson gyiitaf ceir "The Girl of my heart" (drama), a'r tair noson olaf "The Man. with the Missing Finger" (drama),, a "The Broken Coin" (cyfres 10). Ceir amryw o ffilms digrif hefyd.

I -BETHESDA. I

BRYNRHOS. I

FICER NfWYDD COLWYN BAY.I

I - - - LLANWNDA. -I

Advertising

FELINHELI.

) TYDWEILIOG.