Hide Articles List

27 articles on this Page

DYDD MAWRTH.

I IFFAWD GWRAIG GERMANAIDD

[No title]

Advertising

LL YS APEL CAERNARfON. I

DAU WRTHWYNEBIAD CYDWYBODOL.

News
Cite
Share

DAU WRTHWYNEBIAD CYDWYBODOL. Apeliodd clerc am esgusodiad oddiar safon gwrthwynebiad cydwybodol. E>ywredodd ei fod yn gwrthwynebu unrhyw fath o ryfel, ac y buasai yn gallu profi hyn os yn angenrheidiol. Y Maer: Oni fuasech yn ceisio atal y Germaniaid? Yr Apclydd: Na fuaswn. Y Maer A fuasech yn gallu edrych arnynt yn cam drin eich chwacr? Yr Apelydd Buaswn yn ceisio eu hargyhoeddi. Y Maer: A fuasech yn gwrth wynebu gofalu am y cleifion? Yr Apelydd: Buaswn ar hyn o bryd. Credaf 11a fuaswn ond yn ei wneud yn barod i fyned yn ol i'r ffosydd drachefn. Y Prif Gwnstabl: Yr ydych yn barod i dderbyn amddiffyniad y Wladwriaeth» ond ni roddwch unrhyw beth fel ad daliad. Gallwch gyflawni gwaith negeseuydd neu yriedydd yn y ffrynt. A ydych yn barod i wneud hyn? Yr Apelydd: Trwy wneud un o'r pcthau hyn buaswn yn cynorthwyo i gario y rhyfcl ymlaen. Yr wyf wedi bod yn ddinesydd da i'r wlad. Mr A H. Richards: A ydych yn credu mewn aberthu? Yr Apelydd Yd wyf, ond ni wnaf aberthu dros fy mrenin a'm gwlad. Capten R. Jones: Beth ydyw eich gwrthwynebiad i ryfel? Yr Apelydd Am mai scfydliad pob rhyfel ydyw gorthrwm a thrais. Capten R. Jones: Beth afn Grist yn defnyddio gallu i droi allan y cyfnew idwyr arian o'r deml ? Yr Apelydd Yn ol fy ngwybodaeth i o'r Ysgrythyrau, nid oes dystiolaeth ei fod wedi defnyddio gallu i droi y dynion hyn allan. Y Cadeirydd Pe buasai dyn yn eich taro, a fuasech yn ei daro yn ol. Yr Apelydd: Na fuaswn. Gwnaed cais cyfFelvb gan ohebydd. Dywedodd yntau fod ganddo wrtli wynebiad C37dwybodol i unrhyw fath o ryfel, ac na allasai ufuddhau ond i'w gydwybod ei hunan. Y Cadeiiydd A fuasech yn rhoddi cymorth i filwr cl wyfedjg? Yr Apelydd: Na fuaswn. Bai y milwr ei hun ydoedd iddo gael ei glwyfo. Mae gennyf frawd wedi ei glwyfo dair gwaith. l\fac'r cartref yn dibynnu arnaf hefyd. Y Cadeirydd Pe buasai rliywun yn eich taro, a fuasech yn ei ilro yn 01 ? Yr Apclydd: N a fuaswn. Y Cadeitydd: iBuasech yn codi gwys yn ei erbyn? Yr Alydc1 = Nis gwn beth am hvnnv. Mr R. T. Jones: Darfu i rywun daln am eich brawd neu mi fuasech hebddo heddyw> onide? Yr Apelydd: Do, ond ni allaf ymgymeryc1 a gwasanacthu g\-da'r R.A .M.C., gan ci fod hcddyw yn rhan o'r peirianwaith brwydrol. Mr J. P. Gregory: Dcallaf mai gohebydc1 ydych. Onid ydyw hyn i raddau yn wasanaeth rhyfel? Yr Apelydd: Yr oedd w 11 yn ohebydd cyn y rhyfel, a fy ngwaith ydyw C3;flenwi iiewyddion i'r cyhoedd. Mr A. H. Richards Beth pe buasai eich ty yn Belgium. Beth fuasech yn wncud pan ddeuai y Germaniaid? Yr Apetydd: Ni fuaswn yn eu gwrthsefyll. Mr A. H. Richards: Ni fuasai gwahaniaeth genmxh' pe dcuai y Germaniaid yma? Yr Apelydd Na fuasai. Nid wyf yn crcdu mewn rhyfel. Buasai'n well gcnnyf gael fy saetliu 11a sacthu neb fy hunan. Mr R. T. Jones: Nid ydych yn credu mewn unrhyw fath o fnktklro, brwydr argraffwyr, neu unrhyw fwydr lafur arall? Yr Apelydd Yr wyf yn gwybod am beth yr ydych yn cyfeirio, ond a gaf egluro, ond sylwodd y Cadcirydd nad oedd y drafodaeth yn ateb unrhy.w ddiben. Cymeradwywyd y ddau i wasanaeth gwiad heb orfod trin y cledd.

DYNES AT HARGYHOEDD. IADAU,

METHIANT ARIANDAI GER. MANAIDD.

IDARLUN 0 AMBROSE LLOYD.I

ILLOFRUDDIO BARNWR, I

BYW AM 96 MLYNEDD YN YRII…

I j MARW POSTFEISTR ABERTEIFI.…

Advertising

[No title]

DYDD LLUN. DYDDLLUN.,I

TOLL PLANT.

PRIODAS EURAIDD—YNA MARW.'

GWAHARDD COFFI.

DARPAR PAPUR. 1

Y SAUSAGE YN DIFLANU.

ETHOLIAD SENEDDOL.

Y PARCH R. J. CAMPBELL.

PEIDIO TORRI'R GWRYCH. OEDI).…

LLEIHAU Y TRETHI. :

I GWE PRYF COPYN.

Family Notices

Advertising