Hide Articles List

27 articles on this Page

DYDD MAWRTH.

I IFFAWD GWRAIG GERMANAIDD

[No title]

Advertising

LL YS APEL CAERNARfON. I

News
Cite
Share

LL YS APEL CAERNARfON. I GWRANDO DAU APELYjjD CYDWYBODOL. Cynhaliwyd cyfarfod o'r uchod nos LUll: Mr Chas. A. Jones (Maer) yn y gadair.. Y cynrychiolydd milwrol ydoedd Capten Richard Jones. Yr t oedd hefyd yn bresennol y Mri D. T. Lake, J. P, Gregory, John Griffiths, J. Pletcher, A. H. Richards, R. T. Jones, David Jones, Mrs Nath. Roberts, a Mrs Vaughan Davies. Gwrandawyd apel ar ran clerc yn Swyddfa y Llys Sirol. Honid y buaasi yn amhosibl cael un i gymeryd ei le, heb yn gyntaf gael blwyddyn fan leiaf o hyfforddiant. Bu&sai ei gymeiyd ef i ffwrdd yn fater difrifol i'r cyhoedd. Caniatawyd chwe mis iddo. Gwnaed cais gan gyfreithiwr ar ran un o' i glercod. Dywedodd yr apelydd fod dau o'i glercod yn perthyn i'r Tiriogaethwyr pan dorodd y rhyfel allan, ac mai peth digalon iawn ydyw myned i swyddfa fawr a dim ond mi clerc wrth ddesg fawr. Nid ydyw y clerc arall sydd ganddo yn gwybod dim am waith swyddfa, ac yn ol barn yr apelydd, gwaith pairot wna, set "shorthand typist." Gwrthodwyd y cais. Apeliodd cigydd ar ran ei lywod raethwr. Yr oedd dau o'i wasan aethyddion wedi ymuno. Os y buasai ef yn gorfod ymuno, fyddai waeth iddo gall ei siop i fyny. MeNvil ateblad i Mr A. H. Richards, dywed odd nad oedd wedi llenwi safleoedd y ddau oedd wedi ymuno, ac y buasai yn amhosibl iddo gael un i gymeryd lie y dyn hwn. Caniatawyd tri mis iddo. Apeliodd masnachwr am esgusodiad Dywedodd y buasai yn gorfod cau ei siop i fyny os byddai raid iddo ymuno. Yr oedd mam weddw, 74 mlwydd oed, yn dibynu arno hefyd. Rhodd wyd esgusodiad am dri mis iddo.

DAU WRTHWYNEBIAD CYDWYBODOL.

DYNES AT HARGYHOEDD. IADAU,

METHIANT ARIANDAI GER. MANAIDD.

IDARLUN 0 AMBROSE LLOYD.I

ILLOFRUDDIO BARNWR, I

BYW AM 96 MLYNEDD YN YRII…

I j MARW POSTFEISTR ABERTEIFI.…

Advertising

[No title]

DYDD LLUN. DYDDLLUN.,I

TOLL PLANT.

PRIODAS EURAIDD—YNA MARW.'

GWAHARDD COFFI.

DARPAR PAPUR. 1

Y SAUSAGE YN DIFLANU.

ETHOLIAD SENEDDOL.

Y PARCH R. J. CAMPBELL.

PEIDIO TORRI'R GWRYCH. OEDI).…

LLEIHAU Y TRETHI. :

I GWE PRYF COPYN.

Family Notices

Advertising