Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

27 articles on this Page

DYDD MAWRTH.

News
Cite
Share

DYDD MAWRTH. AFLWYDDIANT Y GELYN. Mae r Ffrancod a'r Germaniaid yn parhau i frwydro oddiamgylch amddi ffvnfa Douaumont, a'r pentref o'r un enw. Ceisiodd y Germaniaid fedd umnu y gelyn, ond methodd eu hvm osodiadau ffyrnig. YngIyn a'r fIos, ni fu ond abwyd i nvydo>r German iald. Mae r Ffrancod erbyli hyn wedi amgylchynu y lie. ADRODDIAD GERMANAIDD. j Yehydig o hawliad sydd gau adroddiad Germanaidd ddoe. Hawl iant eu bod wedi clirio Penrhyn y Meuse yn Champagne, a'u bod wedi gwthio eu llinellau tuagat Vackerau ville a Bras. Ar ffrynt gorllewinol Yerdut1, dywed yr adroddiad fod brwydro pwysig wedi cymeryd lie Plawlia y gehTn eu bod wedi medd iannu gorsaf Eix, 5^ milltir o Verdun, ond dywcd yr adroddiad Ffrengig eu bod wedi ei hadfeddiannu drachefn. Hawlia adroddiad Berlin neithiwr, eu bod yn ChamFlgnc wedi meddiannu milltir o ffosydd y Ffrancod yn Nav aru, ac fod mil o garcharorion wedi syrthio i'w dwylaw7. —: o: — BRWYDR VERDLN. I Mae pellebrau Gcrmanaidd yn dar lunio y fruydr oddiamgylch Verdun fel y fwyaf ofnadwy yn hanes y byd. Amcangyfrifa blaciiiaid mihvrol goll edion y Germaniaid yn filoedd lawre. Telir pwysigrwydd aruthrol i'r mud iad Ffrengig yn Champagne gan ddynt. Dywed adroddiad o Zurich I fod dinasyddion Berlin wedi cyffroi pan hysbyswyd am golledion Verdun. — x — AMDDIFFYNIAD VALONA. I Dydd Sadwrn.- cyfariyddodd Cyngoi' I Dydd Sachn-n. CYfarfYddOdd C "ngÜ'r I I Rhyfcl Itali i drafod cwestiwn Albania. Ystyriai y Gweinidogion fod y safle yn parluu i fod yn ffafriol. Nid ydyw y ffaith fod j r Italiaid wedi gadael Durazzo yn unrhyw bwysig rwydd mliwrol, gan y bydd y rhaglen Italaidd yn Albania yn parhau i am ddiffyn Valona. Y DARDANELLES. I Cyfaddefa adroddiad o Gaergysenyn ddoe fod distrywyddion i'r Cyngreir wyr ar ffrynt y Dardanelles wedi tan belennu cymydogaehaau Icnishakir ac Orchane, ond hawliant fod eu magnelfeydd ar y lan wedi eu gorfodi i encilio. Nid oes dim cyfnewidiad i'w hysbysu o unrhyw ffrynt arall. —: 0 YM MESOPOTAMIA. I Hysbysodd y Swyddfa Ryfel neith iwr fod byddin y Cadfridog Aylmer ym Mesopotamia ar yr 22ain cyfisol, wedi yniosod ar wersyll y gelyn ar ochr chwith y Tigris. Gwnaed dif rod difrifol ganddynt, a dioddefodd y gelyn golledion trymion. Mae'r gelyn yn ffoi o'r lie yn anrhefnus. Hysbysir fod gwrthryfel wcdi torri allan rhwng y milwyr Twrcaidd a'r boblogaeth yn Neif. i ♦ V Y FYDDIN SERBIAIDD. lVlewn cylchgronau swyddogol Serb iaidd, dywedir fod y fyddin Serbiaidd yn cael ei hail sefydlu yn foddhaol, a'u harfogi gan y Cyngreinvyr yn Corfu, ac y bydd eto yn dechreu cymeryd rhan yn y gweihrediadau yn y Balkans yn fuan. —: x — YR AIFFT. Dywed y Press Bureau fod y frwdy yn yr Aifft dydd Sadwrn wedi troi allan yn llwyddiant i'n harfau. Gor fodwyd y gelyn i encilio o safle bwysig 15 milltir i dde ddwyrain Batant. Gadawodd y gelyn fwy na 200 o laddedigion a chlwyfedigion ar ol. Syrthiodd dau swyddog Twrc aidd yn garcharorion i;i dwylaw. Meddiannwyd un gwn peiriannol gen nym hefyd.

I IFFAWD GWRAIG GERMANAIDD

[No title]

Advertising

LL YS APEL CAERNARfON. I

DAU WRTHWYNEBIAD CYDWYBODOL.

DYNES AT HARGYHOEDD. IADAU,

METHIANT ARIANDAI GER. MANAIDD.

IDARLUN 0 AMBROSE LLOYD.I

ILLOFRUDDIO BARNWR, I

BYW AM 96 MLYNEDD YN YRII…

I j MARW POSTFEISTR ABERTEIFI.…

Advertising

[No title]

DYDD LLUN. DYDDLLUN.,I

TOLL PLANT.

PRIODAS EURAIDD—YNA MARW.'

GWAHARDD COFFI.

DARPAR PAPUR. 1

Y SAUSAGE YN DIFLANU.

ETHOLIAD SENEDDOL.

Y PARCH R. J. CAMPBELL.

PEIDIO TORRI'R GWRYCH. OEDI).…

LLEIHAU Y TRETHI. :

I GWE PRYF COPYN.

Family Notices

Advertising