Hide Articles List

16 articles on this Page

DYDD IAU. I I

DYDD GWENER

Advertising

DYDD SADWRN.

PROFIAD I

I NANSI LLOYD, I

FFWLBRI, FFWLBRI!-I

HIRAETH A GOBAITH. I

COFIWCH Y MORWYR..I

PARHAU YN DDIFFYGIOL. I

I YMENYDD YN NOFIO.I

Advertising

IIUNDEBAU LLAFUR A'R MILWYR.

I"ERIO Y GERMANIAIP.

News
Cite
Share

I "ERIO Y GERMANIAIP. Hanes Diddorol am Hen Wraig. Adroddir yr hanesyn canljuol gan swyddog sydd n-e-wtdd ddychwelyd o'r ffrynt: Yn y pentref o flaen ein llinellau nid oedd yr un creadur byw i'w weled. Tuallan i'r pentref, fe drigai hen wraig 70 mlwydd oed, ar ben pi hun mewn ffermdy bychan. Y DO y trigodd ar hyd ei hoes, ac ni ofnodd y Gennaniaid yn 1870 mwy 11a wnaeth yn 1914. D3rwedodd wrth y swyddog ei bod wedi cael profiad en- byd yn ystod y rhyfd hon. Corfu iddi unwaith gymeryd y bwTdd fel cysgod rhag y ffraydbelern. u ddcuai i mewn trwy'r ffenestr o ynnau pcir- iannol y Piydeinwyr tra'r oeddynt yn gyrrit y Gcrmaniaid aHan o'r pentref. Yr oedd y Germaniaid wedi lladrata y rhan fwyaf o'i hanifeiliaid, ond er gwaethaf y cyfan, yr oedd yn myned allan ddwy waith bob dydd i odro yr unig fuwcli oedd ganddi. <t»—-—

DIGWYDDIADAU ANFFOR. TUNUS.

DYDD MERCHER.I