Hide Articles List

16 articles on this Page

DYDD IAU. I I

DYDD GWENER

Advertising

DYDD SADWRN.

PROFIAD I

I NANSI LLOYD, I

FFWLBRI, FFWLBRI!-I

HIRAETH A GOBAITH. I

News
Cite
Share

HIRAETH A GOBAITH. I lac llawcr o fc-chgyn ein pentref Yn swn magnelau y gad, Yn rhoddi eu byin-yd yn aberth Er mwyn amddiffyn eu gwlad;- Nid oes ond ychydig o'r bechgyn Yn aros ar ol yn y Cwm, A minnau sy'n brudd ac mewn hiraeth Wrth weled yr ardal mor llwm. Gyfeillion cyfodwch cich c'lonau, Yn fuan cawn weled y wawr, Pan fyddwch yn fuddugoliaethus, A'r gelyn yn sarn ar y 11a,WT; Daw'r milwr yn ol i'w hen gartref, Ar ol y rhyferthwy i gyd, Ac yno y caiff ei groesawu Yng nghwinni ei deulu bach clyd. Tangnefedd 'rol hynny deymasa Trw)" Gymru fynyddig i gyd, A'r bechgyii ynglyn a'u gorchwylion Yn 11awen a dedwydd eu byd; A phan ddelo himos y gaeaf, Diddenir aelwydydd bach lion, Wrth wrando yr holl ddigwyddiadau, A phawb fydd yn ysgafn eu bron. ROBERT PRITCHARD. Bryn y Gro, Cwmyglo. ——— i 1

COFIWCH Y MORWYR..I

PARHAU YN DDIFFYGIOL. I

I YMENYDD YN NOFIO.I

Advertising

IIUNDEBAU LLAFUR A'R MILWYR.

I"ERIO Y GERMANIAIP.

DIGWYDDIADAU ANFFOR. TUNUS.

DYDD MERCHER.I