Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

DYDD IAU. I I

DYDD GWENER

Advertising

DYDD SADWRN.

PROFIAD I

I NANSI LLOYD, I

FFWLBRI, FFWLBRI!-I

News
Cite
Share

FFWLBRI, FFWLBRI! I Rhyfedd iawn fed cymaint ffwlbri Yn y byd a chymaint dysgu, Talu arian, symiau mawTion, Er mwyn gwneud "refined" ynfyd- ion Chwilio, chwilio byd gwycldoniadh, Ceibio, ceibio gwlad athroniacth, Chwysu, mawr yngwcithdy celfi, Troi yr oil yn ddim ond Ffwlbri Talu arianam bregethu, Ryw efengvl na wacth liebddi, Cadw llu o wych gyfreithwyr I "dranslatio" llyfr dikynnwyr Talu'n ddrud i fiiitair "cludiad" Am ei gario i baganiaid, Talu i'r "Beggars" am seboni Talu'r cyfan am un Ffwlbri. Beth ond ffwlbri yty y eyfan Yngoleuni Iwrop hylan? Wedi gorffen 'sponio Beibil Am tlynydclau liirion ddwyfil, Dyma beth a geir o'r cyfan, Chwythu 'menydd Cristion allan 1 Pardwn rliowch am ofyn i chwi, Beth mewn byd sy' fwy o Ffwlbri? Nid yw'r bai ar yr hen Feibil, Ond mac'r bai itiewn bod yn gynil Gydag yfed o'i 3-sbrydiacth, Dyna achos yr holl alaeth Bai yw codi yr athrawon Wysg eu pen lie* wysg eu calon, Crcfydd pen wna i ddyn feddwi, Cristaidd feddwon, dyna Ffwlbri. Pan caiff Cymru ei hathrawon Gyda Christ yn denant calon, Teimla'r byd led-led y ddaiar Fod lyw wrerth yn Iesu hawddgar; Pan daw Cymru a'i chrefyddwyr I Grist Iesu yn ddilynwyr, Teimla'r byd w-crth ei goleuni, Dengys nad yw Crist yn Ffwlbri. Gyniru, rwyt ti yn hen ffolog, Dilvii rhai dysgawdwyr enwog Tra mae gennyt Grist a'i bregeth Mewn Cymracg, a 11011110'11 ddifcth Rhedeg ar ol tywysogion Y Sasiyli,,iu-ddoniau mawrion; Parchu ceiiad Crist mewn khaki, Dvma goron dv holl Ffwlbri. Crist sydd fewnol, rhaid it wybod, Yn Ilcfaru mewn cvTdwyTbod, Yn dy galon mac Ei dcyrnas, Nid ar fryniau Himalayas; Nid mcwn khaki mae'i ogoniant, Ar y croesbren gNNiiactli dy bryniant Pan gci ditnau yshryd Iesu Gw ared gei ag arwyr khaki. Hyd lies cci yr ysbryd hwnnw. Y magnelau wnant eu twrw, ICtiaki fydd y wisg barchusaf Am genhadon y Goruchaf Kliaki ddaw i gyfocthogioll A meddiannau a danteithion; I'r tylawd ni dclaw y khaki Dim ond gau coes las v Ffwlbri. J. T. W. Pistyll, Chwefror isfed, 1916.

HIRAETH A GOBAITH. I

COFIWCH Y MORWYR..I

PARHAU YN DDIFFYGIOL. I

I YMENYDD YN NOFIO.I

Advertising

IIUNDEBAU LLAFUR A'R MILWYR.

I"ERIO Y GERMANIAIP.

DIGWYDDIADAU ANFFOR. TUNUS.

DYDD MERCHER.I