Hide Articles List

16 articles on this Page

DYDD IAU. I I

DYDD GWENER

Advertising

DYDD SADWRN.

News
Cite
Share

DYDD SADWRN. HAWLIAD GERMANAIDD. I Mae'r Pencadlys Gernian-aidd yn rhoddi hawliad mawT gerbron yn awT ynglyn a chanlyniadau eu hymosod- iad ar Verdun. Hawliant eu bod wedi cynieryd 10,000 o gareharorion, a'u bod hefydi weili meddiannu chwecli o bentrefydd, Nilghydag am- rwv o ffennydd. Hawliant hefyd eu bod wedi meddiannu amryw o safle- oedd y Ffrancod ger Louvenont. Dy- wed yr adroddiad Ffrcngig nad ydyw- y gelyn wcdi ymosod ar eu safleoedd er dydd Iau. -:0: I LLWYDDIANT Y RWSIAID. I Bu y Rwsiaid yn hynod Iwyddiau- nus yn Persia. Maent wedi medd- iannu dwy amddiffynfa, ac" mae'r gelyn yn encilio tuagat Kemansliah. Hysbysir yn swyddogol fod y Rwsia,id wedi meddiannu 200 o ynau inawr yn Erzerum, ynghyda So o yiiiiau new- ydd Krupp ar y ffordd o Trchzond i Erzerum. MEDDIANNU FFOSYDD. I Dywed yr adroddiad Ffrengig f. -e,. y magnelwyr Ffrengig wedi tailt),-iIc -il yn effeithiol ar safleoedd y G1 mm- iaid yn Bois de Cheppy, yn yr Ar- gonne. Rhwng Malancourt ac cclir chwith y Meuse, meddiannodd y Ffrancod ychydig o Ilos3-ei(I gelyn. Nid oes dim pwysig i'w liysbvsu o unman arall ar y ffrynt Ffrengig. EIN HAWYRWYR. Hysbyyaa y Pencadlys Piydeinig fod ein liawyrwyr ddce wedi ymosod yn llwy^diannus ar aerothoine i'r Germaniaid ger Lille. Ymo xd a yd aniynt gan awyrwyr y gelyn, ond diangodd ein hawyrwyr yn ud4ogcl. Bore ddoe, ffrwydrodd y gel-vu f tfa ger Fricourt, ond ni wnaed unriiyw ddifrod ganddo. Bu ein magnelwyr yn hynod fywiog yn erbyli ffoivdd y gelyn oddiamgylch Camlas Ypres- Commes a dwyreinbarth Boesinghe. ADRODDIAD AWSTRIAIDD. Hawlia yr adroddiad Awstriaidd eu bod wcdi gorchfygu yr Italiaid 3-11 Albania, a byddin Essad Pasha gcr Durazzo. Hawliant hefyd eu bod wedi meddiannu rhai o ffosydd yr Italiaid ger Bazarsjak. Dywed yr adroddiad hefyd eu bod wedi gorfodi yr Italiaid i adael cu- safleoedd yn Sasso Bianco. 10 milltir i dde-ddwy- rain Durazzo. Ni wneir unrhyw gyrfeiriad at hyn yn yr adroddiad Ital- aidd. SWYDDOGOL RWSIAIDD. I Dy\cd yr adroddiad swyddogol Rwsiaidd fod eu disttywyddion tu- allan i Sinope yn y Mor Du, wedi suddo amryw o longau hwyliau per- thynol i'r gelvii. Ar ffrynt y Cau- cusus, meddianwyd trcf Isspir gan- ddynt trwy ruthriad. Mae'r Rwrs- iaid yn parhau 1 erlid y gelyn yng nghymydogacthau Erzerum a Khryss. Vn neheubarth Teheran, mae'r Rw^s» iaid wedi myned i mewn i dref Kashan —: X — SWYDDOGOL FFRENGIG. I Ddoe, yn Champagne, ymosododd y Ffrancod yn llwyddiannus ar safle- oedd y gelyn gcr Saintc Maric-a-Py. Syrthiodd 300 o garcharorion i'w dwylaw, yn cynnwvrs 2T o swyddog. ion. Ymosododd y Gennaniaid gyda galluoedd cryfion ar ffosydd y Ffranc- od gcr Poivre, ond ataliwyd liwy yn rhwydd. Aaliasant eu holl ymosod- iadau yn Vauche liefyd. Dioddefodd y gelyn golledion trymion. — X — COLLEDION GERMANAIDD. Cyfaddefa adroddiad o Amsterdam fod colledion y Germaniaid ar y ffiynt yn ystod y tair wythnos diweddaf yn 17.000. Tu ol i'r ffrynt, ger ZOtme- beke, mae'r Germaniaid wedi sefydlu catrawd o 2,000 o wyr meirch. ———— 4'" ————

PROFIAD I

I NANSI LLOYD, I

FFWLBRI, FFWLBRI!-I

HIRAETH A GOBAITH. I

COFIWCH Y MORWYR..I

PARHAU YN DDIFFYGIOL. I

I YMENYDD YN NOFIO.I

Advertising

IIUNDEBAU LLAFUR A'R MILWYR.

I"ERIO Y GERMANIAIP.

DIGWYDDIADAU ANFFOR. TUNUS.

DYDD MERCHER.I