Hide Articles List

16 articles on this Page

DYDD IAU. I I

DYDD GWENER

News
Cite
Share

DYDD GWENER BRWYDRO FFYRNIG. I Mae brwydro ffyrnig yn myned ymlaen yng ngogledd Verdun. Hys- bysa adroddiad swyddogol Ffrengig mai unig amcan y gelyn vdyw7 ceisio agor y ffordd i Paris. Dywcdir fod gan y Germaniaid 315,000 o ddynion yn cymeryd rhan 3-11 y brwydro, a'u bod wedi gwneud darpariadau helaeth ar gyfer yr ymosodiad. Mae brwydro yn myned ymlaen hcfyd rhwng y Meuse a'r Aines, ar ffiynt o tua naw milltir. • U ATAL YMOSODIADAU. I Ar yr ochr chwith, mae'r Ffrancod wedi gadael pentref Brabant, ond hawlia yr adroddiad Germanaidd eu bod wcdi mcddiannu pentref Samog- neax, tua dwy filltir o Brabant, ar liyd y brif ffordd i Verdun, a 6t milltir o'r dref ei hunan. :Mae'r gelyn wedi meddiannu rhan o'r Bois de Caures, ond gorfu iddynt dalu yn ddrud am yr hyn enillwyd ganddynt. Ataliwyd holl ymosodiadau y gelyn ymhob man arall ar y ffrynt Ffrengig. -:0:- AFLWYDDIANT Y GELYN. I Hysbysa yr adroddiad, Italaidd- fod magnelwyr y ddwy ochr yn hynod fywiog yn yr Upper Cordevole, Birte, a Dyffrynoedd Viadende. Ger Monte Nero bore ddoe, ar ol darpariada u magnelyddol helaeth ymosododd y gelyn ar safleoedd yr Italiaid yn Ulrzli, ond ataliwyd hwy yn rhwydd, a dioddefasant golledion tiymion. Nid oes dim pwysig i'w hybvsu oddiar y Carso. Hawlia yr adrodd- Awstriaidd eu bod wedi gyrru yr Ital- iaid o'u safleoedd yn ne-ddwyrain Ditrazzo, ac fod eu hawynvyr wedi suddo cludlong yn y porthladd. —: x — EFFAITH CWYMP ERZERUM. I Dywed adroddiad o Athens fod cwymp Erzerum yn a\\T yn hy«bys yng Nghaercystenyn, a'i fod wedi achosi cryn gynnwrf ymysg y Maho- metamaid sy'n trigo yn y ddinas. Ofnir yr aiff y cynnwrf yn fnvy difrifol ymhellach ymlaen. Mae'r heddlu wedi cynietyd Ahmed Riza, yr hwn oedd yn gyfaill i Jussuj Izzetlin, y di- weddar aer i'r Goron. —: o: — YN Y BALKANS. I Yn ol adroddiad o Paris, mae'r rhan fwyaf o'r mihvyr Gcrmanaidd wedi eu tynnu o'r ffrynt Balkanaidd. Ceis- iodd deg distrywydd Bwlgaraidd fyned i'r Mor D1.1 ddydd Mercher, a gorfu iddynt wrthgilio i Varna, lie y maent ar hyn o bryd wedi eu cloi i fyny. Dywed adroddiad o Athens mai materion milwrol fu y Cadfridog Sar. rail yn drafod gyda'r Brenin Con- stantine, ac fod y Cadfridog wcdi dat. gan ei foddlonrwydd gyda'r canlyn- iadau. DAL LLONGAU GERMANAIDD. Dydd Mercher cymerodd Llywodr- aetli Portugal feddiant o 36 o longau Awstriaidd a Germanaidd fu yn gor- wedd yn y Tagtls er dechreu y rhyfel. Dywedodd yr Ysgrifenn3rdd Tramor fed arnynt eu hangcn at achosion tros- gludol. Diangodd yr agerlong Ger- manaidd Hoclifeld, 3.689 tunell, o ^Madeira nos Fawrtli. Mae'r agerlong Brydeinig Westburn, yr hon gyr- haeddodd i Teneriffe gyda "prize- crew" Germanaidd ar ei bNA-rdd, wedi ei chwythu i fy-iiy ganddynt. — o Y BRWYDRO YN RWSIA. Dywed adroddiad o Petrograd fed awyrlongau Germanaidd wedi gollwng I ffnvydbdenau yng nghymydogaeth Riga. Yn ardal Dvinsk, yng ngog- ledd Czartoiysk gwnaed yehydig o gynnydd gan y Rwsiaid. Ceisiodd y gelyn mewn gwisgoedd g-Ni-yllicii groesi y Dvina, ger Ponieviezh, ond ataliwyd hwy gan y magnelwyr Rwsi- aidd, a dioddefasant golledion trym- ion. Nos Fercher gwaiaed amryw o ymosodiadau gan y gelvii ar safleoedd y Rwsiaid yng ngorllewinbarth Llyn Sventen, ond aflwyddiannus fuont. s DISGWYL AM YMOSODIAD. I Yn ol adroddiad o Amsterdam, mae I 40,000 o Awstriaid wedi cyrraedd yn Tirana, a disgwylir am ymosodiad ar Durazzo unrhyw foment. Nid ydyxv Tirana end 18 milltir o Durazzo. Mae amryw o fadau tanforawl Awstriaidd i'w canfod tuallan i Valona, er ceisio rhwystro yr Italiaid lanio milwyr ac arfau. 0 — DINISTRIO RHEILFFORDD. I Hysbysa Amsterdam fod awyrwyr i'r Cyngrcirwyr dydd -Ilerclier wedi ymosod ar reilffordd Ara La Chapelle Vise, a'u bod wedi gollwng amryw o ffrwydbclennau. Cyfaddcfant fod y rhcilffordd wedi ei diiiisti-io yn ddif- rifol mewn amiyw leoedd. Ymosod- wyd ar yr awyrwyr yn Gemmnich, ond llwyddasant i ddianc yn ddiogel.

Advertising

DYDD SADWRN.

PROFIAD I

I NANSI LLOYD, I

FFWLBRI, FFWLBRI!-I

HIRAETH A GOBAITH. I

COFIWCH Y MORWYR..I

PARHAU YN DDIFFYGIOL. I

I YMENYDD YN NOFIO.I

Advertising

IIUNDEBAU LLAFUR A'R MILWYR.

I"ERIO Y GERMANIAIP.

DIGWYDDIADAU ANFFOR. TUNUS.

DYDD MERCHER.I