Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

DYDD IAU. I I

News
Cite
Share

DYDD IAU. I YSBEILYDD GERMANAIDD. I Mae'r yshctlydd Gcrmanaidd, vnglyn a'r hon y ijiae llawer o ddir- gelwcli, wedi suddo rhagor o longau Prydeinig ym Mor y Werydd. Dy- weel adroddiad o Teiieriffe fod yr agerlong Wcstliorn, pcrthynol i Still- derland, wedi cvrraedd yno yn chwifio y faner Germnaidd gyda "pri.ze crew" oddiar y Moewe. Yr oedd ganddi ar ci 206 0 garcharorion wedi eu cymer- yd oddiar saith o longau Prydeinig, dwy ohonynt, sef y Flamenes a Ho- race, yn perthyn i Lerpwl. I YMOSODIAD MAWR. I Mae'r Germaniaid yn ymosod ar amddiffynfa Verdun ar ffrynt o 15 kilometres, ac y maent wcdi diodidef colledion trymion yn y lie. Iae'r Ffrancod wedi gadael pentref Hau- mont, wytli milltir i ogledd Verdiui, ond y maent wedi adfeddiannu y rhan fvs'yaf o'r tir feddianwyd gan y gelyn ddyddl MawTth. Hawlia y gelyn, fodd byiiiiag, eu bod wedi torri i mewii i linellau y Ffrancod ar ffrynt o 10 kilometres, ac wedi cymcryd dros 3,000 o gareharorion. —: x: — YN GOLYGU LLAWER. I Dywedir fod y Cadfridog Sarrail, yr liwn sydd wedi dychwelyd i Salonika ar ol bod yn jTtnweled a'r Brenin Con- stantine, wedi dweyd wrth gynrych- iolwyr y Wasg ei fod yn berffaith foddlon gvda'i ymweliad, ac ychwan- cgodd ei bod yn golygu llawcr. Mewn cynhadledd Ffrengig, dywedodd y Cadfridog ei fod yn sicr y byddwn yn ymdcithio yn fuan i fuddugoliaeth. Gwnaiff llwyddiant diweddar y Rws- iaid brysuro y terfyn. Ar ol ymad- awiad y Brenin, cynhaliodd y Brenin gynhadlcdd gyda'r Y sgrifcnnydd Rhyfel a'r Staff Cyffrcdinol. —: o: GORCHEST AWYRWR ITAL. AIDD. Dywed adroddiad o Rhiifain fod y Cadfridog Cadoma wedi anrhegu Capten Salomone gyda bathodyn aur am gyflawni gorchestwaith gwrol Yl1 ystod yr ymoso<liad awyrol diweddar ar Laibach. Yinosodwyd arno gan 20 o awyrwyr Awstriaidd, ond llwyddodd i ollwng ei holl ffrwyd- belenau ar Laibacli. Amgylchynwyd ef ganddynt, end cr iddo ef gad ei glwyfo yn ddifrifol, a'r gweledydd oedd gydag ef gad ei ladd, llwyddodd i ddisgyn yn nhiriogaeth Italaidd. I MEDDIANNU FFOSYDD. I Hysbysa adroddiad o Paris fod y l-'iianrod yn Artois wcdi meddiannu rhai o ffosydd ger Bois de (Sivcciihy. Yng ngogledd-orllewin Beaumont, I ymcsodcdd y Gcrmaniaid yn flyrnig at safleoedd y Ffrancod, ond atalivyd I liwy, a dioddefasant golledion tryni- ion. Yn ol rhai o'r carcharorion gy- merwyd, medwyd rhai catrodau Ger- m-anaidd yn ystod y brwydro. Bu y magnelwyr Ffn:ngig yn hynod effcith- iol yng nghymylogaeth Nomeny. iol yiiq ligliviii-I(>gaetb -N',oliieny.  LLWYDDIANT RWSIAIDD. Yn 01 adroddiad o Petrograd, ffrwydrodd y Rwsiaid nifer o fwn- feydd yllg" ngogledd Bojan, a gwnaeth. ant ddifrod inawr ar safloedd y gelyn. Ar ffiynt y Caueusian, mac'r Rwsiaid yn parhau i erlid y Twrciaid sydd yn ] ffoi. Ar yr Upper Styrpa, ceisiodd v gelyn fyned i mewn i ffosydd. y Rws- iaid. Yn ardal Smorgon, medd1 an- ncxid y R wsiaid amryw o ffosydd y gelyn. Hawlia v Germaniaid fed cu liawyrwyr wedi gollwng o ffrwydbelenau ar Khuncliske, a'u l'od wedi canfod tan yn torri all an mewn amryw leoedd. COLLEDION Y GELYN. I Ar hyd amryw leoedd o'r flrynt Rwsiaidd, mae'r Rwsiaid wedi medd- iannu amryw o safleoeUl pwysig. Methiant hollol fu holl ymosodidaau y gelyn. Mae'r magnelwyr Rwsiaidd yn gwnieud gwaith ysblenydd. Am- cangyfrifir fod colledion y catrodau Awstro-Germanaidd yn 40 y cant. Yng nghymydogaeth Riga, mae'r Germaniaid yn hynod fywiog rhwng Ixkull a Bel din. o: AMGYLCHYNU'R GELYN. Dywcd adroddiad o Rhufain dder- byniwyc1 o Petrograd, fed y fyddin Twrcaidd sy'n ffoi tua'r de broil wedi ci hamgylchynu gan y Rwsiaid, fel canlyniad iddynt feddiannu Mush. :Iae'r Twrciaid wedi dechreu gadael Trebizond, gan fod 100,000 o ddvnion heb fwyd ac arfau, ac yn ol pob golwg bydd y rhai hyn yn syrtlno i ddwylaw y Rwsiaid. ———— -————-

DYDD GWENER

Advertising

DYDD SADWRN.

PROFIAD I

I NANSI LLOYD, I

FFWLBRI, FFWLBRI!-I

HIRAETH A GOBAITH. I

COFIWCH Y MORWYR..I

PARHAU YN DDIFFYGIOL. I

I YMENYDD YN NOFIO.I

Advertising

IIUNDEBAU LLAFUR A'R MILWYR.

I"ERIO Y GERMANIAIP.

DIGWYDDIADAU ANFFOR. TUNUS.

DYDD MERCHER.I