Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

v ' BETHEL. I

-I BONTNEWYDD. I

CARMEL. I

* CWMYGLO.

LLANRUG.I

NODION 0 FFESTINIOG.I

PENRHYNDEUDRAETH.I - - -.-1

.-PORTHMADOG, I

News
Cite
Share

PORTHMADOG, I Marw Mam Eifion Wyn.—Bore Sul bu farw Mrs Margaret Williams, yr hon dngai gyda'i mab Eifion wyn, yn 21, New Street, a hi yn 76 mlwydd oed. Bu yn nychu am tua dwy flyn- edd. Claddwyd ei gweddillion yn Chwilog dydd Iau, y Parch J. Rfydd- erch, Pwllheli, yn gnvasanauthu. Apwyntiad. Mae Miss Olwen Jones. Arvonia, wedi ei hapywntio yn glerc i ariandy y London City and Midland yn Rlilithyn. Huno yn Angau.—Dydd Llun, bu farw Mr Richard Roberts, Bryntirion, Nant Gwynant, yn yr ocdran teg o 83 mlwydd.—Dydd Mawrth, bu farw Mr W. G. Williams, Tanydderwen, yn 70 mlwydd oed.

jMANCEINION,

PORTHAETHWY. I

PONTRHYTHALLT.I

CYNNWRF YN BERLIN.

MARW Y PARCH R. EIFION JONES,…

IGALANASTRA Y ZEPPELINS.

GWARCHEIDWAID CAERNARFON

! DEDFRYDU MAM I FARWOL. IAETH.

! IDROS GAEL HEDDWCH.

Advertising

M.-.e...-- CORNEL V GHWARø…

DIOGELWCH YR UNDEBAU LLAFUR.-

COLLEDION GWYR AWSTRALIAI

MARCHNADOEDD.

MARCHNADOEDD CYMREIG.

TRYCHINEB AR Y MOR.