Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

v ' BETHEL. I

-I BONTNEWYDD. I

CARMEL. I

* CWMYGLO.

LLANRUG.I

NODION 0 FFESTINIOG.I

PENRHYNDEUDRAETH.I - - -.-1

News
Cite
Share

PENRHYNDEUDRAETH. I -1 Cymdeithas Feiblau.—Cjnhaliwyd cyfarfod blynyddol y Gymdeithas Feiblau yng nghapel Bethel, nos Ferchar, y. Parch John Hughes, B.A., ficer yn y gadair. Angladd.-Dydd Mawrth, ym myn. went y Drindod Sanctaidd, claddwyd gweddillion Mrs Mary Griffith, Aeron House, Minffordd, yr hon fu farw y Gwener blaenorol fel caulyniad i cr- gyd o'r parlys. Yr oedd yn 66 mlwydd oed. Bu un mab iddi, sef Dr Peter Griffith. farw yn ystod rhyfel De AfTrica. Gedy un mab, sef Mr R0- hert V. Griffith, Nefyn, i alaru ei .cholli.

.-PORTHMADOG, I

jMANCEINION,

PORTHAETHWY. I

PONTRHYTHALLT.I

CYNNWRF YN BERLIN.

MARW Y PARCH R. EIFION JONES,…

IGALANASTRA Y ZEPPELINS.

GWARCHEIDWAID CAERNARFON

! DEDFRYDU MAM I FARWOL. IAETH.

! IDROS GAEL HEDDWCH.

Advertising

M.-.e...-- CORNEL V GHWARø…

DIOGELWCH YR UNDEBAU LLAFUR.-

COLLEDION GWYR AWSTRALIAI

MARCHNADOEDD.

MARCHNADOEDD CYMREIG.

TRYCHINEB AR Y MOR.