Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

v ' BETHEL. I

-I BONTNEWYDD. I

CARMEL. I

* CWMYGLO.

LLANRUG.I

News
Cite
Share

LLANRUG. I Cymdcithas Ddiwyiliadol y Bryn- gwYll.L\os Weiier ctiwedUat cyniial. lwyd cyfarfod diddorol o'r gymdeith- as uchod, pryd y cafwyd dacti, "Pa un ai cyioech vilte cymenad sydd yn dyr lanwadu mwyaf ar gymdeithas yn y dyddiau presennol?" Dros gytoeth cahvyd papur gan Mr J .Parry Jones, Groeslon Marc, a thros gymeriad gan Mrs Owen Phoenix House. Cafwyd sylwadau gan y rhai canlynol: Mrs J. H. Jones, Mr John Owen, Mr Wm. Humphreys, Mr Griffith Owen, hefyd cafwyd sylwadau pert gan y cadeir- ydd, Mr J. R. Jones, Bryn Mair. Ar ddechreu y cyfarfod cafwyd adroddiad byr ond cynwysfawr o'r cyfarfod di- weddaf gan y critic (Mrs Matthew7 Jones, Groeslon Marc). Critics y cyf- arfod hwn oeddynt Mr Tlios. Thomas a Miss Jennie Jones. Ar ol dadl frwd, pleidleisiwyd, ond cyfocth a orfu. Cynhelir y cyfarfod nesaf nos Wener, Mawrth 10, pryd y ceir y papurau can- lynol: "Dewi Sant," Mri T. Christ- mas Phillips, "Hanes Achos v Bryn- gwyn," Mr Owen OAvens; "Hcrber Evans," Mr G. Owen. Swyddog Ncwydd.-Bu Mr Richard T. Griffith, Ddol Helyg, vn IwVdd- iannus i gael y swydd o Assistant Overseer i blwyf Llanrug, all an o 10 o ymgeiswyr. <: J

NODION 0 FFESTINIOG.I

PENRHYNDEUDRAETH.I - - -.-1

.-PORTHMADOG, I

jMANCEINION,

PORTHAETHWY. I

PONTRHYTHALLT.I

CYNNWRF YN BERLIN.

MARW Y PARCH R. EIFION JONES,…

IGALANASTRA Y ZEPPELINS.

GWARCHEIDWAID CAERNARFON

! DEDFRYDU MAM I FARWOL. IAETH.

! IDROS GAEL HEDDWCH.

Advertising

M.-.e...-- CORNEL V GHWARø…

DIOGELWCH YR UNDEBAU LLAFUR.-

COLLEDION GWYR AWSTRALIAI

MARCHNADOEDD.

MARCHNADOEDD CYMREIG.

TRYCHINEB AR Y MOR.