Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

25 articles on this Page

Advertising

v ' BETHEL. I

-I BONTNEWYDD. I

CARMEL. I

* CWMYGLO.

News
Cite
Share

CWMYGLO. Ymuno a'r Fyddin.—Mae y, bech- gyn ieuainc canlynol o'r ardal wedi ymuno yr wythnos hon. Mri John R. Hughes, Terrace; Willie Hughes, Tan y Graig; Llewelyn Evans, Pool Street; ac Owen Morris, Penyclog- wyn, gyda'r Gwynedd Batt., yn Aber- gele. Mr Richard Evans, Pool Street, gyda'r Garrison Artillery yn Litherland a, Mr Tom Jones, Taly- gwynedd, gyda'r 3-6 R.W.F. yn Wyddgrug. Hefyd mae William Davies, Pool Street, Richie Jones, Pant a von Daniel Williams, Allt- goch; Richard Owens, Llwyncoed Bach; Robert E. Roberts, a Willie Roberts (Terrace gynt), a John R. Jones (Railway Inn gynt), a Mr Evan Williams, B.Sc. (Minafon gynt), wedi ymuno o dan gynllun Arglwydd Derby. Mae dros 120 o ddynion ieu- ainc wedi gadael yr ardal yn awr. Brysied y dydd y cawn en gwcled yn dychwelyd eto'n fuan.

LLANRUG.I

NODION 0 FFESTINIOG.I

PENRHYNDEUDRAETH.I - - -.-1

.-PORTHMADOG, I

jMANCEINION,

PORTHAETHWY. I

PONTRHYTHALLT.I

CYNNWRF YN BERLIN.

MARW Y PARCH R. EIFION JONES,…

IGALANASTRA Y ZEPPELINS.

GWARCHEIDWAID CAERNARFON

! DEDFRYDU MAM I FARWOL. IAETH.

! IDROS GAEL HEDDWCH.

Advertising

M.-.e...-- CORNEL V GHWARø…

DIOGELWCH YR UNDEBAU LLAFUR.-

COLLEDION GWYR AWSTRALIAI

MARCHNADOEDD.

MARCHNADOEDD CYMREIG.

TRYCHINEB AR Y MOR.