Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

TELERAU HEDDWCH. I

News
Cite
Share

TELERAU HEDDWCH. I (At Olygydd y. "Diiic-sydd") Syr, -Dymunaf ailadrodd y difyn- iad wna- "Brutus" o'r "Maoriland Worker," sef y dylem liawlio i'r Llywodraeth Brydcinig "nodi telerau heddweh a datgan yn glir beth y mae'n ymladd drosto." Buasai yn dda gennyf pe buasech yn argraffu y geiriau hyn yn fras ymhob rhif3rn 0 papur hyd nes eu hatebir. Nid plant yclym yn yr oes hon, a dylem wybod J yn fanwl ac yn bendant i beth yr ydym yn ymladd ac vn gwario em harian. Dywedwyd Y y dydd o'r blaen fod y Pab wedi cyniivg bod yn genad heddweh ar deIerau gwaghad Belgium o awdurdod Gennani. Pa- ham 11a dderbyniwyd ei wasaivietli? Cymer berl, ebe'r hen Edmwnd prys, o cnau Ily. ffant. Y Pwb yB yr unig Giistion cyhocddus 3-marferol y gWl1 am clano ar hyn o bryd. Pan y mae gweithwyr ar streic, rhoddir telerau heddweh yn fanwl ar ddu a gwyn, ac y mae y Maer a dynion cyhoeddus: craill yn yjny-ryd yn barhaus 1 gael y pleidiau y^ighyd. Paham 11a chawii yr ymyraeth yma ynglyn a rhvfcl? Gresyn fyddai i fywydau bechgy11 Cymru gael eu haberthu yn ofcr ac arian cynil y gweithwyr eu gwastraftl1 fel ag a wneir yn rhy anil yn y rhyfel hon, pan y codwyd un o'r liners maw 11011 yn glwb moethus i'r swydd- ogion-y swyddogion a'u saith (t coiirse" o ginio a'u gwinoedd. V mac blerwch, anrhcfn a hunaiiokleb y rhyfcl hwn yn aruthrol. Ie, y- "liner" ddylssai ddod a bwyd i borthi y fam sydd yn ymboeni i ddal y ffarm ynghyd yn cael ei defnyddio i fod Y11 chwareufan i'r swyddogion milwrol! 0 anrliefn a gwastraff. 0 galon- galedwch a phawb drosto ei hun ar draul ar sodlau pawb. Yn wir hunanoldeb (specialism) ddechreu. odd yr aflwydd. ac y mae hunanoldeb yn chwyrndaflu popeth fel 111ynydd tanllyd yn bcndramwnwgl. Beth ond yr hunanoldeb hwn, y specialism- yma, roddodd fod i'r rhyfel. Yn He ediyeh ar bethau o safbwynt Duw a, chariad a brawdgarwch, edrychai cen- I hedloedd Iwrob er eu lies personol. Ar-vnai pob un fyddin a llynges gwell na'r llall. Ac o hir barotoi qetlll, yr ysfa i sacth u yr ergyd yn anioddefol. Fel bachgen yn chwareu a gwn gaf- odd yn brcsant Nadolig, rhaid ocdd edrych sut yr oedd yn gweithio. y diwedd fu torodd ffenestr cymydog, ac aeth yn helynt. Y gwir yw nad ydYlllYll edrych ar fywyd o'r safle briodol. Cyrncrcr afiechyd fel engraifft. Nid ocs gen- nym syniad paham ein poenir gan afiechyd er rhoddi cyfle iddo ef pe bae Rhagluniaeth wedi arfaethu afiechyd er rhoddi cflye iddo ef ddangos ci allu ac cnnill safle anrhydL, eddus nievMi bywyd. Yr unig amcan synliwyrcl i afiechyd, yn ol a welaf: fi, yw dod a m yn ncs at Dduw, Felly nid dianc rhag y pla ddylem, ond ei gofleidio fel cenad cin Tad nefol. Gwir, gall afiechyd fod yn gosp. Ond cosp ein Tad yw. Ac wrth gusanu y Haw sydd yn ceryddu, dylcm benderfynu 11a wnawn dro- seddu nnvy. Nid meddygimaeth, ond iachawdwriaeth wellha afiechyd. Ie, Seien Bethlehem yw y plentyrn dall yn y teulu, neu v ferch loerig, ncu y priod meddw. Fe wyr ein Tad nefol am yr oil. Efe sydd yn ordeinio y dioddef. Ni all dim fod y tu allan i'w fynwes gynnes Ef. Cysur i ami deulu trallodus a phry- derus yng Nghymru heddyw sydd ar fin neu wedi colli eu hanwyliaid yw sylweddoli nad all dim ddigwydd ond er eu lies. Nid yw hynny yn gol- ygu nad drwg yw llawrer a ddigwydd, ond y mac y drwg yn ci gwthio ac yn ei tynu at y da. Ac y mae Cwir- foddolwyr Duw yn well na'r rhai orfodir gan boen, afiechyd, a thrybini bywyd i ddod ato Ef. Y mae y neb sydd yn cyd-wybod (cydwybod) a Duw uwchlaw moroedd Itymhestlog bywyd.—Yr ciddoch, HEDDWCH.

. ALLAN 0 LE.

DAN Y GROES

. YR ACHOSION SEISNIG.I

LLETYA Y MIL WYR YNG NGHAERNARFON.

Advertising