Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR AC * ERAILL.

[No title]

Meysydd Lien a Chan. I

Nodion -Teithiwr. I

News
Cite
Share

Nodion Teithiwr. I Dyma ni y tro hwn eto yn cael ein hunain yn I ABERGWILI. Yr oeddem wedi cael ar ddeall fod gwledd bregethwrol 0'1 fath oreu i'w chynnal yng Nghapel Ebenezer, ac aethom yno; ac ni siomwyd ni mewn un modd. Arwr y wledd oedd y Parch. Sam Williams, Glandwr, ger Abertawe, a cherfiwr o' r fath oreu yw efe. Yr oedd yn ymaflyd yn y damau mawrion ar gyfer enaid colledig, ac yn yjndrafod a dyfnion bethau Duw gyda' i fath ddeheu- rwydd ac eglurder, nes yr oedd pawb, o bob oedran, yn teimlo mai da oedd bod yno. Llywyddwyd y gwahanol gyfarfodydd gan y Parch. D. Williams, y gweinidog, a da oedd gennym ei weled ef a phobl ei ofal yn dis- gwyl mor dda. Casglwyd ymhob oedfa, a chafwyd swm anrhydeddus er shwyddo y dry- sorfa adeiladu; yn ffodus, yr oedd Alexander, y got copr, yn absenol, fel y safodd Demetrius, y gof arian, y maes iddo ei hun. Arhosed yr arogl hyfryd yn hir yn Ebenezer, ac ar y pentref a'r wlad o'r bron. Chwareuwyd yr offeryn yn ddeheuig gan Miss Da vies, Bwlch- bach; a diwrnod oedd hwn roddodd fwynhad i gannoedd. Dilynned ffrwyth y cyrddau hyn. I FELINWEN. Yma y cawsom y frainf o ysgwyd llaw a ffarWelio a Mr. Sidney M. Griffiths a Mrs. Griffiths, a Iago, eu hanwylyn, pan yn canu'n iach i'r hen bentref oedd yn or-annwyl a hoff ganddynt. Yraddengys eu bod o hyn allan i orsafu yn y brif ddinas, lie y mae ein cyfaill yn llanw cykh pwysig mewn swyddfa fri. Eiddunwn iddynt bob llwydd yn y Babilon fawr. I NANTGAREDIG. Fel y mae ei enw, felly y cawn y pentref hwn a'r holl garedigion sydd yn preswylio ynddo. Caredigrwydd mawr gawsom gan Miss Evans, o Westty y New Inn, fel ag y mae em cyfaill a ninnau yn teimlo yn wir ddiolchgar. Dymunem ddwyn ar gof i'r foneddiges mai trech dau nag un, ac nid da bod dyn ei hunan. Cofier mai Byw'n unig sydd boen enaid, A phwn brwnt yw poen heb raid. Dyma ni yn awr yn yr orsaf, ac yn canfod y march tan yn dynesu, ac wedi cael y tosyn angenrheidiol, dyma ni strim, stram, etrellach, nes cyrraedd gorsaf dlos y I GELLIAUR, ac yna, trwy gymorth Marble," y ceffyl prisfawr, cyrhaeddasom y man dymunol, sef gartref," a diolchgar oeddym am y frasint. I SILOH, PENYBANC. Dydd Sul diweddaf, bu cyfarfocy^d blyn- I yddol yn y capel uchod. Caf,, > c f I bregethau rhagorol gan y Parch. H. SeiriI I' Williams, Pontardawe. Ni raid efe w4h lythyrau canmoliaetli; mae ei enw ar yn ddiigon o /lichni .eth ara lor. 1"0:1 trysorau mwyaf gwerthfawr. Yr oedd y ca- yn orlawn, a'r eneiniad oddiwrth y Santaidd Hwnnw yn cael tii df;m drwy i yar IlOil gyfarfodydd. Y Parch. Stephen Thomas, y gwtinidog, yn ei hwyliau goreu, »* gvni lleidfa yn tafiu eu rhoddion i'r dryiorfa gyda siroldeb, a Miss Thomas, Cefnrhiwlas, chwarae yr offeryn gyda ei chywreirrwy Jd aifercl. Dywedai pawb mai da oedd bod I yno, L l w,yncelyn, JOHN F. JAMES. I L!te?ncc?, Mor?e?o. j

Manordilo Agricultural and…

I Llandovery Lad's' Funsral.

---------- I Ammanford Police…

Amman United Notes.I

Advertising

Llandovery Food Control. I

ILABOUR PARTY'S REPUDIATION.

TO CORRESPONDENTS.