Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

THE OMNIBUS, j

Local Elections. I

FOOTBALL TOPICS.

Advertising

Miss Sylvia Pankhurst at Ammanford.I

Liandilo Adjourned Licensing…

--The Welsh Housing and Development…

[No title]

Advertising

I Bethania, Rhosaman.

Deigryn Atco.I

ILloffion 0 Lanfihangel.

! Nodion o Benygroes.I

CARMEL AR CYLGI-I.

DEWI SANT...

Y " FFLU."

ETHOLIAD SIROL LLANDEBIE

ILLANDILO-FAWR.

News
Cite
Share

I LLANDILO-FAWR. Marwolaeth.—Gorchwyl annymunol ac annodd yw cofnodi hanes a marwolaethau cyfeillion annwyl a hoff, ond angenrhaid a osodlT amom yn fynych i wneud hyn. Felly y mae gennym yr wythnos hon i gofnodi ym- adawia d y batriarches enwog, Mrs. Mary WaIte, Bancygurrey, yT hyn a gymerodd le y diwmod olaf o' r cynfis. Daearwyd ei rhan marwo-I ym mynwent Llandeilo, y 4vdd o'r mis hwn. Yr oedd yr ymadawedig wed: cyrraedd yr oedran teg o 76 mlwydd. Daeth torf fawr ynghyd i dalu y gymwynas ola: t'w gweddillion marwol. Yn y ty gweinydd- wyd gan yr Hybarch Archddiacon Robert Williams, Llandeilo, a'r Parch. W. Nantlais Williams, Rhydaman; ac yn y llan ac wrth y bedd gan yr Archddiacon. Yna gosodwyd hi yn ei gwely pridd, yn gwmpeini j'w phrioc hoff, yr hwn oedd wedi ei rhagflaenu eró 15 mis. Yn galaru ar ei hoi yr oedd John I a Edith (mab a merch), a'r merched erail! a r meibion yng nghyfraith, sef Mr. a Mrs. Pearce, Treorci; Mr. a Mrs. Johnson., Porth; Mr. a Mrs. Morris, Rhydaman: Mr. a Mrs. Walters, Rhydaman; Mr. a Mrs. Holman, Hafod; Mr. a Mrs. Shopland, Colbren; Mr. a Mrs. John, Hafod; Mr. a Mrs. Watkins, Rhydaman; ynghyd a 14 0 wyrion (o'r 44 sydd heddyw ar dir y byw), a nifer fawr c berthynasau eraill. Wrthynt oil dyw--dwn:- Berthynasau, vmfoddionwch I drefniadau Brenin Hedd, Herwydd uniawn mae yn gwneuthur, Mynd a' ch mam i waelod bedd. Trefn hynod eglur ydyw, CWffim heddyw yw i'ch tad; Mynnwch chwithau'r rhan ddymunol Ec cael myned i'r un wlad. ?HNF. JAMES. Llwyncelgn, LW„rN F- james- Prmted cud Piibluied by tie Amman Valley Chraale, Limited. at their Often, Quay Stawet. Amrwalard, ax the Couaty of Cez. marthen, March 13th, 1919.

Ammanford County Court