Hide Articles List

14 articles on this Page

THE OMNIBUS.I

Ammanford Police Court.

N.S.P.C.C. AND CHILD NEGLECT..…

AT EIN GOHEBWYR AC ERAILL.

Attodiad ac Adolygiad ar Hen…

Lloffion o Lanfihangel.

News
Cite
Share

Lloffion o Lanfihangel. Cynhaliwyd cyngerdd yng Nghapel Cefn- berrach, nos Sadwm diweddaf, er croesawi tri o filwyr y plwyf ar eu dychweliad adref. Dan ohonynl wedi bod yn garcharorion yn nwylo y Germaniaid am gryn amser, &ef Johnnie Davies, Bryngwynefach, a Tom Morgans, Bryngwyne, a'r llaIl, Sidney Perkins, Tynewydd, wedi derbyn rhyddhad er myned ymlaen ar feysydd addysg. Llywyddwyd y cyfarfod gan y Parch. T. Thomas, Carmel, a' r rhei" gymerasant ran oeddynt Misses M. A. Davies, S. Evans, Olwen Stephens, — Jones, A. James, S. Thomas, ac Eunice Thomas, A.L.C.M. hefyd Mri. Emrys Cleaver, D. Davies, J. Griffiths, D. A. Watkins, W. Phillips, R. Perkins, a'r Parch. E. D. Aldred Williams, ficer parchus y plwyf. Cynorthwywyd hefyd gan Gor Merched Carmel. Tystiodd y gwrandawyr oil eu bod wedi mwynhau y cyfarfod wrth fodd eu calon: Deallaf fod we d i de'lliaw Deallaf od<^jwrtho, a chanmolaf y Pwyllgor Croesawi ar eu hymdrech cyson yn ceisio rhoddi y fath groesawiad cynnes i arwyr y gad. Tebyg fod pob carcharor rhyfel yn derbyn pum punt yr un, a'r cyfryw wasanaethant ar y cyfandir- oedd i gael dwy bunt. Nid ffol; ewch rhagoch. Deallaf eto.-fod achos y milwr J. Davies, Pantycastellfach, yr hwn ddedfrydwyd i bum mlynedd o garchaj^ am or-oedi ei ddychweliad, beth amser yn ol, mewn ymdriniaeth barhaus. Mae y cynrycbiol w yr Seneddol cylchynnol wedi adelaw dad leu ei ran. Disgwyliwn o ffrwyth yr ymdrech cyn hir, am ei bod yn afresymol meddwl fod un wasanaethodd ei wlad yn ffyddlon am agos i bedair blynedd, trwy y conglau poethaf, yn gorfod dioddef y fath gosb. Cywilydd i unrhyw Brydeiniwr gwinoneddol fu a Ilaw yn y ddedfryd. Efallai y rhua eu cydwybodau eto nes gwireddu y ffaith, A Haman a grogesid ar y pren a barotoasai efe i Mordecai." Pa le mae trugaredd? mae trugaredd? CIy\yaf fod bysedd lawer dan fesur am y cylchau aur i'r dyfodol agos. Feed the guns," fechgyn. AERO. I

I ER COF !

I BLODEUGLWM HIRAETH

IY CRI AM FWY 0 DDIODYDD MEDDWOL.

ILlandilo Board of Guardians.…

I Y FRIALLEN. :

I ER COF:t

IDliLCH I DDUW AM Y FUDDUGOLIAETH…

I ATGO