Hide Articles List

11 articles on this Page

THE OMNIBUS.I

How Shall We Build the New…

Random Recollections of Llandovery.

AT EIN GOHEBWYR AC ERAILL.

[No title]

-___-__--ILloffion o Lanfihangel.

WYTH AWR " GWYR -Y -TOP."…

TANT PRIODASOL I

I---BRYNAMAN. I

News
Cite
Share

I BRYNAMAN. I Cyngor yr Eglwysi Rhyddion.-Mae y Cyngor hwn wedi adfywio ar gychwyniad y flwyddyn newydd, ac wedi myned at ei wa/ith o ddifrif. Dewiswyd gwaed newydd" y tro hwn fel cynrychiolaeth 0'1 gwahanol eglwysi; nid am had oedd yr hen yn ffyddlon, ond fod y cyfryw yn teimlo nad oedd eu gwasanaeth yn cael y gefnogaeth ddyladwy gan yr eglwysi. Pan byddit yn cynnal cyfeillachau undebol, yr un wynebau fyddai i'w gweld yno ag a fyddai yn cynrychioli ar y Cyngor. Hyderwn weled diwygiad yn cymeryd He o du yr eglwysj i fod yn fwy cefnogol i'r pwyllgor. Mae amcan y Cyngor yn sicr, aÏ gyfeiriad at burdeb a daioni. Ceisiai fod yn Hawrorwyn ffyddlon i Gristnogaeth pe cat ddim ond ffyddlondeb a sylw. Mae angen i bob aelod eglwysig gofio a gwybod fod ei ran ganddo neu ganddi i wneud er hyrwyddo y mudiad rhag ei flaen, o herwydd Cangen crefydd yw'r Cyngor—a'i morwya Ym merw gwyllt goror; Ei gwaedd hi a gaua ddor I ddrygau fydd ar agor. Ac fel mae yn rhaid cydnabod, mae llu o ddorau drygau led y pen yn ein plith, ac o gyfeiriad yr Eglwys y disgwyhr gweld iach- awdwriaeth yn dod i bureiddio ardal a chymdogaeth. Credwn fod brodyr cymhwys wrth y ilyw eleni eto. Mae y Parch. W. D. Thomas, Gibea, wedi ei ddewis i barhau vn y gadair lywyddol, a'r Parch. J. Llewelyn, Betltania, wedi ei ethol yn ysgrifennydd p,arha,tI, a Mr. F. Hargreaves yn drysorydd. Hefyd, dewiswyd Mr. J. James, Ebenezer, yn is-gadeitydd. Cyfarfyddwyd am y waith gyntaf nos Fcrcher diweddaf, yng nghapel yr achos Saesoneg, ac un or pethau cyntaf ddaeth ger bron y Cyngor oedd gwneud paretoadau i roesaw., y Gymdeithas newydd sydd wedi ei ffurfio Yi ddiweddar yn yi ardal dan yr enw, Cyrndeithas y Milwyi a'r Morwyr Ymddeoledig 0., Fvddin." Mae Cyngor yr Eglwysi Rhyddion yn bwriadu gwneud yr hyn allant er sicrhau He cyfleus iddynt gynnal eu cyfarfodydd. Hyderwn y bydd y Gymdeithas uchod yn dal ar y -vfle dderbyn yr hyn mae y Cyngor yn fwriado. estyn iddynt. Mae Bethania eisoes wedi ffurfio math o gymdeithas tebyg er croesawi dychweledigion o' r rhyfel. Y di-aeiod, fet yr aelod, cant yr un breintiau yn y gym- deithas. Gwnaed eglwysi y cylch etelychu. Bethania yn ei gweithgarwch a'i phell- welediad. Priodol iawn dweyd am dani mai Byw a thyner yw Bethania—iach ynni, Ei chennad bureiddia Foes y plwyf. 0 faes pla I'w haelwyd hi a a!Nva. Boed felly, yna y bydd fel dinas-ar fryn, yr hon ni ellir ei chuddio. Brynaman. D. BRYNFAB THOMAS. Brynaman.

FOOTBALL TOPICS.^53#

[No title]