Hide Articles List

11 articles on this Page

THE OMNIBUS.I

How Shall We Build the New…

Random Recollections of Llandovery.

AT EIN GOHEBWYR AC ERAILL.

[No title]

-___-__--ILloffion o Lanfihangel.

News
Cite
Share

Lloffion o Lanfihangel. Yn y Cronicl am yr wythnos 4ddiweddaf, sylwais fod Budha," Gwynfe, yn cael ei flino gan haerllugrwydd cymdeithasol y merched. Wel, credaf eu bod yn hawlio yr arferiad newydd, oherwydd fod votes gan- ddynt; ond ofnaf hefyd fod llawer o un- employed ac old-age yn eu plith. Buddiol iddynt fuasai astudio mesur oed ran y farchnad. Deallaf fod arweinydd Cor Undebol y cylch ar fin ymadael o'r lie. Trueni yw hyn, gan fod cymaint o lwyddiant wedi ei ddilyn yn y gorffennol. Pwy fydd yr arweinydd newydd, tybed? Beth am yr A.L.C.M.? Nos lau diweddaf, yn y Church Hall, cynhaliwyd cyfarfod anrhegu Mr. Phylip Roberts, Glynhenilan. Mae ef ar ymadael o'r lie i'r meysydd offeiriadol. Rhwydd hynt iddo, a chredaf yn ddiamheuol sicr y dilynir ef a Ilwyddiant mawr, oblegid eu gymhwys- terau digonol i ymgymeryd a'r gwaith. Profodd ei gymeriad dilychwin yn ofnadwy- aeth i watwarwyr, a gwnaiff ei ysbryd lled- nais ennill arddeliad Duw ar ei weinidogaeth. Mae cyflwr cynyddol y plwyf wedi ennill sylw y Llywodraeth, nes fod y cynhygiad wedi ei osod ger bron am nifer luosog o dai dan yr Housing Scheme newydd yma sydd yn ffynnu yn y wlad. Bu cyfarfod ar y mater n Festri Carmel nos Sadwrn diweddaf, a chlywais fod yno lawer o lefaru a thafodau dieithr, oblegid oeddent yn methu deal! eu gilydd. Gohiriwyd ef a.-i bythefnos. Deallaf hefyd fod syched anithrol trigolion Carmel wedi ennill sylw y cyfarfod. Dad- leuasant fod cant neu ddau o latheni yn ormod i gyrchu dwr o lygad y ffynnon, ac fod rhaid ei gael wrth y ddor. Chwarae teg, mae cyfleusterau wedi dyfod cystal yn awr, nes teimlaf fod hyn yn dra rhesymol; gwell hyn na marw o syched. Beth nesaf, tybed? Brenin braw sydd eto ar ei orymdaith drwy'r cylch. Cydymdeimhvn yn fawr a Mr. a Mrs. Lewis, Gambi, yn en tr&llod dvrys ar ol hebrwng eu hefeilliaid bychain i'r fyn- went brudd, diwedd yr wythnos. Er gwaghau o'r aelwyd, hwy addurnant goron yr lesu. Eiddo y cyfryw rai ydyw Teymas Nefoedd." Dydd Llun diweddaf, claddwyd, yng Ngharmel, Mrs. Williams, Tirgroes, Der- wydd. Byr fu ei chystudd, ond yn ddigon llym i wahanu y corff a'r bywyd, a gadawodd alaru ar ei hoi briod ieuanc a phlentyn bychan annwyl. Nodded y Nef dros y cyfryw yn eu hamddifadrwydd blin, a nerth gaffo'r galarwyr oil i sychu eu dagrau yn y gobaith gwyn o gael eto gwrdd yr ochr draw. Gwasanaethwyd gan ei gweinidog parchus, y Parch. J. Thomas, a Mr. Williams, Peny- Parch ? eddwch i'w llwch. AERO.

WYTH AWR " GWYR -Y -TOP."…

TANT PRIODASOL I

I---BRYNAMAN. I

FOOTBALL TOPICS.^53#

[No title]