Hide Articles List

16 articles on this Page

THE OMNIBUS. I

I-Ammanford Police Court.

IAmmanford County Court.I

AT EIN GOHEBWYR AC ERAILL.

[No title]

[No title]

IAnrhegu Alcanwr. I

Lloffion o Lanfihangel.

Clywedigion -o -Gwynfe. I

[No title]

1918.

Y GWRTHWYNEBWR CYDWYBODOLI

I TANT PRIODASOL

Y CARTREF A CHWALWYD OAN RYFEL.

BRYNAMAN. Am

News
Cite
Share

BRYNAMAN. Am h a l 'odd ac l o d si Yn ystod y gwyliau, rynhaiiodd aelodau. St. Catherine, sydd y cynrychioli Lowei Brynamman, eu Chrisina5 Tree bi^nyddol yn yr ystafell arferol, P3- un sydd at eu gwasan- aeth, ynghyd a chyngerdd adloniadol dan nawdd,yr Ys ']I Sul. Cymerwyd rhan gan y rhai canlyr°l;—Cydgan, Ho! Reapers of the Whitened Harvest," gan y Cor; unawd, GwynaJk Owen; adroddiad, Gwenny Bowen; unawd, Betty Evans; canu penillion, Arthur W7,in Williams; unawd, Jan Lupas; ad- o-ddiad Gwenny Bowen: adroddiad, Richd, WIllIams. Yr oedd' yr oil o r trefniadau yng ngofal Mr. J. Owen, yn cael ei gynnorthwya gan Mri. J. Booth, J. Henley, Horace Wil- liams, ac eraill o aelodau ffyddlon yr Eglwys I Cantata.-Cynhabvyd cantata lwyddiannus dan nawdd yr un Ysgol eto yn Ysgoldy y Cyngor. dan y pennawd. Du-.dic \.if-- Sticks." Gwnaeth y plant eu gwaith yn ganmoladwy dan gyfarwyddyd Mr. J. Owen ac eraill. Yn ychwanegol at hynny, cymer- wyd rhan gan y rhai canlynol :—Unawd ar y berdoneg, Miss C. Evans; unawd, Gwynallt Owen; adroddiad, Gwenny Bowen; unawd. Betty Evans; canu penillion, Arthur Wvnn Williams; unawd, Richard Owen, unawd, Jane Williams. Cafwyd cyfarfod hwylus, a phawb yn ffyddlon wasanaethu i ddwyn y gwaith oddiamgylch. Anrhegion.—Anrhegwyd plant yr Ysgol Sul ynglyn ag Eglwys St. Catherine a gwobrwyon am eu ffyddlondeb i' r ysgol. Rhannwyd yn ymyl tair punt o anan yn rhoddion. Teg ydyw nodi fod Mri. Owen, Booth, ac Henley yn ffyddlon a diwyd gyda'r achos yn Lower Brynamman. Arhosed eu bwa yn gryf am lawer o flynyddau eto i wasanaethu yr achos. Emynwyr Sir Gaerfyrddin oedd testyn darlith a draddcdwyd yn Ebenezer, Bryn- aman, nos lau, gan y Fonesig Mildred Williams, B.A., Abertawe. Cafwyd gwledd yng nghwmni yr emynwyr," ac adeiladaeth yn eu hanes. Darlith gampus, yn wir. Cynhaliwyd hi dan nawdd y Gymdeithas Gymraeg, ond rhyfedd y getnogaeth roddir iddi gan Gymry Brynaman. PHILOS.

Advertising