Hide Articles List

16 articles on this Page

THE OMNIBUS. I

I-Ammanford Police Court.

IAmmanford County Court.I

AT EIN GOHEBWYR AC ERAILL.

[No title]

[No title]

IAnrhegu Alcanwr. I

Lloffion o Lanfihangel.

Clywedigion -o -Gwynfe. I

[No title]

1918.

Y GWRTHWYNEBWR CYDWYBODOLI

I TANT PRIODASOL

Y CARTREF A CHWALWYD OAN RYFEL.

News
Cite
Share

Y CARTREF A CHWALWYD OAN RYFEL. Mi welais y diwyd, flynyddau yn ol, Yn codi ty clyd iddo'i hunan, Tra'i blant iach o .i ddeutu fel blodau ar ddol, A thegwch yn llonni eu hanian. Gwnaeth gartref i'w deulu, a chaffai fwynhad Wrth deimlo ei fod yn ddiogel; Ond rhuthrodd y gelyn i'w dud yn ei frad, A chwalwyd ej lafur mewn Rhyfel. Ei ardd a'i berllannau a wnaethpwyd yn sarn, Ynfydrwydd ddiwreiddiodd ei flodau Ei feysydd yd rychiwyd yn ddarn ar ol darn, A rhoddwyd ar dan ei ydlannau. Yr aelwyd fu'n ddedwydd a fathrwyd dan draed, A tharfwyd ei hedd dros y gorwel; Cymysgwyd ffynhonnau ei gysur a gwaed Gan erchyll wallgofrwydd y Rhyfel! Ei gynnyrch am fiwyddi a drowyd yn fwg, A ï briod a dorrodd ei chaton Ei bywyd enhuddwyd gan gymy! o wg A thrachwan: direswm yntycicn. Y bywyd llwyddiannus a droes yn bruddhad, A'i noddfa yn danilwyth o ufel; Ac heddyw, treuni a leinw ystad Y Cartref a chwalwyd gan Ryfel! Ei fechgyn orfodwyd i fyned it gad I foddio uchelgais duw Balc.hder; A chawsant eu hunain yn ffosydd y brad, A stormydd a mellt anghvfiawnder. Ond eto eu gwaed sydd yn liefain o hyd Am ddial dros ffiniau yr anwel! Nid dibwys oedd chwalu y nyth oedc nt0: glyd, Gan dduwiau annynol y r\hytel! Ym mhoethter y drin, o'i Wynfa ddi-frad, O'r diwedd y tad gadd ei dreisio, Gan adael ei eneth fach yn ei phruddhad Mewn cornel dryiliedig i wylo! Ymhen 'chydig fisoedd ar aden o dan, '?j? O'r ditrod ehedodd ei angel; ?B' Llofruddiwyd dedwydayd ar hanner ei gan, Aï hafod a reibiodd y Rhyfel! Y Cartref sydd heddyw yn furddyn ar lawr, Heb neb ond un eneth siomsdig Yn gwylio yr adfaii cruenus e: gwawr, 8. A honno yn synn a chlwyfeaig. Do! chwalwyd y teulu i foddio gwanc ffo! Addolwyr y cleddyf a'r fagnel; Ac ni ddaw'r gogoniant byth eto yn cl l'r Cartref a chwalocd y Rhyfel! B. H. JONES (IV.ab-yr-Awen). Pent/groes.

BRYNAMAN. Am

Advertising