Hide Articles List

16 articles on this Page

THE OMNIBUS. I

I-Ammanford Police Court.

IAmmanford County Court.I

AT EIN GOHEBWYR AC ERAILL.

[No title]

[No title]

IAnrhegu Alcanwr. I

Lloffion o Lanfihangel.

Clywedigion -o -Gwynfe. I

[No title]

1918.

Y GWRTHWYNEBWR CYDWYBODOLI

News
Cite
Share

Y GWRTHWYNEBWR CYDWYBODOL I Bechgyn Cymru, ymwrolwch, Peidiwch gwrando llais y brad Gwrthwynebwyr digydwybod Sydd yn sathru breintiau gwlad. Dyma'r giwed sydd yn honni Na ddirtynant dad a mam Oddiwrth fidog cas yr Ellmyn Pan y byddant yn cael cam, Dyma ellyll a edrychant Ar eu hannwyl wraig a phlant, Pan y byddant hwy yn gwaeddi: Peidiwch, nhad, a rhedeg bant." Gwell gan hwn i roddi croesaw I gigyddion plant a mam, Na amddiffyn ei rai annwyl Pan y byddant yn cael cam. Mae gwell ysbryd gan greadur Nag sydd gan y rhai dims; Fe amddtffyn iar ei chvwten Rhag pob gelyn creulon, cas. Dyma wers i bob yn,fydyn Sydd au gadw'i groen yn iach: Yn lie mympwy, myn gydwybod A ddiffyna blantos bach Paid a gadael i greadur Fod yn fwy o ddyn na thi; Gad y rhagrith digyffelyb, Bydd yn ddyn, a saf yn hy*. Dros dy wlad a'th annwyl geraint, Gwna dy oreu tra caet fyw; Ti gei barch goreuon daear, A chan engyl gwynion Duw. NATHAN.

I TANT PRIODASOL

Y CARTREF A CHWALWYD OAN RYFEL.

BRYNAMAN. Am

Advertising