Hide Articles List

16 articles on this Page

THE OMNIBUS. I

I-Ammanford Police Court.

IAmmanford County Court.I

AT EIN GOHEBWYR AC ERAILL.

[No title]

[No title]

IAnrhegu Alcanwr. I

Lloffion o Lanfihangel.

News
Cite
Share

Lloffion o Lanfihangel. Pwy ddywed fod pregethwyr yn brin y dyddiau hyn? Clywais fod un, ac un dros ben, ym Milo boreu Saboth diweddaf. Deallaf fod y gyngerdd oedd wedi ei threfnu l r ddau filwr dychweledig c gaethiwed y Germaniaid, yng Nghapel Cefn- berrach nos Sadwrn nesaf, wlcli ei gohirio hyd pen yr wythnos. Tebyg fod rhai cyfar- fodydd eraill yr un noson yn rhwystr. Cynhaliwyd cyngerdd croesawi yn Ysgoldy Maesybont nos Lun diweddaf. Da gennym gael cyfle I ganmol yr athro tyner-galon, Mr. H. Samways, ar ei ymdrech gyson yn trefnu cyfarfodydd croesawi i bob milwr fu dan rym ei athrawiaeth ef. Gwtiaiff y bechgyn gono pob caredigrwydd eta ar ol hyn. Anhyfryd taro y lleddfol dant, ond rhaid felly wrth frathiad llym colyn angeu. Dydd lau diweddaf, claddwyd un o ffyddloniaid Eglwys Carmel, ym mherson Mrs. Rees, Ffynongollen. Gadawodd i alaru ar ei hoi briod hoff a thri o anwyliaid bychain. Gwaian- tethwyd ar yr achlysur gan y Parch. T. Thomas, ei gweinidog Parch. W. Bowen, Milo; a' r Parch. T aliesin Williams, Porth- yrhyd. Huned mewn hedd hyd nes rhoi o'r bed da u eu meirw oil yn rhydd. Nos Sadwrn diweddaf, perfformiodd Cor y Church Hall y gantawd gysegredig, Daniel. Aethant drwyddo yn llwydd- iannus dan arweiniad medrus Mr. Phylip Roberts, a llywyddwyd y cyfarfod gan ficer parchus y plwyf, y Parch. E. D. Aldred Williams. Cyfeiliwyd gan Mr. D. J. Roberts, Penfarch, a Miss Eunice Thomas, A.L.C.M., Carmel, a chynorthwywyd gan amryw offerynau cerdd eraill. Cafwyd gwledd o'r fath oreu. Melys, moes eto. I AERO. I

Clywedigion -o -Gwynfe. I

[No title]

1918.

Y GWRTHWYNEBWR CYDWYBODOLI

I TANT PRIODASOL

Y CARTREF A CHWALWYD OAN RYFEL.

BRYNAMAN. Am

Advertising