Hide Articles List

16 articles on this Page

THE OMNIBUS. I

I-Ammanford Police Court.

IAmmanford County Court.I

AT EIN GOHEBWYR AC ERAILL.

[No title]

[No title]

IAnrhegu Alcanwr. I

News
Cite
Share

I Anrhegu Alcanwr. I Nos Sadwm diweddaf, yn Neuadd Dar- llenfa Pontardulais, anrhegwyd Mr. David Lewis, Ysgrifennydd Dosbarthol yr Alcanwyr yn Amman-Dulais aim yr un mlynedd ar bymtheg diweddaf. Llywyddwyd y cyfarfod yn ddeheuig gan Gadeirydd y Dosbarth, Mr. D. H. Thomas, Glanaman. Dyn ieuanc sydd yn debyg c gymeryd rhan amhvg yn nyfodol y byd Ilafurawl yw Mr. Thomas, os nad ydym yn camgymeryl. Mr. Tom Jones, Glynbeudy, un o felinwyi hynaf y Dosbarth, gafodd yr anrhydedd o estyn yr anrhegion i Mr. Lewis, a gwnaeth hynny yn bwrpasol iawn, fel mae'n arfer gwneud. Holl Weithiau Dickens," wedi eu Thwymo'n hardd, oedd yr anrheg—ceinion llenyddol, ond nid mwy na haeddiant yr hwn a'i derbyniai. Diolchodd Mr. Lewis am roddion na ddisgwyliodd. Yn ystod cyfarfod cynnes, tystiolaethodl y personau canlynol oddiar adnabyddiaeth hir i rinweddau Mr. David Lewis:-Mr. Ivoi Gwynne (Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb) a Mr. David Jenkins, Abertawe; Mr. Matthew Griffiths (D.C.), Mr. Ed. Bowen (E.C.), Mr. W. E. Heycock, Ysgrif- ennydd presennol y Dosbarth, Mr. D. Jeff. Williams, Mr. J. Griffiths, Clayton, Mr. Arthur Williams, Mr. Llewelyn Freeman, Mr. D. Powell, a Mr. T. W. Morgan, Pontardulais. Cafwyd araith a phenillion pwrpasol iawn hefyd gan un o hen frodorion y Bont, sef Mr. Morgan Jones, Dynevor. Mewn tua P-wr o amwr, dwedwyd llawer am rinweddau atwr y cyfarfod, ond ni ddwed- wyd brawddeg o ormodiaeth. Cawsom ni, Alcanwyr, yn Mr. Lewis swyddog craff a gweithgar, ac un yn berchen ysbryd llednais a dibwd. Cymer i fyny swydd o ymddiriedaeth dan y Pontardulais Co-operative Society, ac mae'r Gymdeithas yn ffadlJ iawn wrth sicrhau gwr c alluoedd a chymeriad eui cyfaill. "JOHN JONES."

Lloffion o Lanfihangel.

Clywedigion -o -Gwynfe. I

[No title]

1918.

Y GWRTHWYNEBWR CYDWYBODOLI

I TANT PRIODASOL

Y CARTREF A CHWALWYD OAN RYFEL.

BRYNAMAN. Am

Advertising