Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

[No title]

Advertising

Gwynfryn Pastor Welcomed.

News
Cite
Share

Gwynfryn Pastor Welcomed. A most enjoyable evening was spent at the Gwyntryn Chapel on Tuesday evening last, when the Rev. D. Bryniog Thomas, the new pastor, was given a splendid reception and welcome by the members of the church. The event was well organised, and a willing band of helpers ivere responsible for the successful result of the event. Refreshments were pro- vided for the members of the church and friends at the vestry, where a large number assembled and partook of the elaborate spread which had been prepared, and which was greatly enjoyed. Amongst those present were several soldiers, some of whom were dis- charged from the Army, and others who were home on leave. After having done justice to the inner man," the assembly adjourned to :he chapel, where a fine miscellaneous pro- gramme was gone through, which added to the success and enjoyment of the evening s pro- ceedings. Councillor John Davies, Commerce House, presided over the gathering, and kept the audience in a happy mood. The pro- gramme, which was well received, was as follows:-Organ solo, Mr. Tom Thomas; tt?tdi.i?.t, M:? Lixzi" Wi1l:am: pew 1 lion sin?ing, Mr. WT r. r",Y. icuikmiv IvnSS Rachel Griffiths; duet, Messrs. W. T. Rees (tenor) and \V. T. Rhys (baritone) recita- tion, Miss Dilys Thomas; solo, Miss Sue Griffiths; recitaton. Miss Eluned Lewis; iuet, Mrs. Harry Jones and Mr. W. T, Rees; violin solo, Mr. Ellison Price, A.C.V. penillion, Mr. Jenkin Davies; solo, Miss Blodwen Thomas; penillion singing, Miss Edith Hughes; solo, Miss Mary Jones; penillion, Mr. T. Jones; solo, Mr. James Lewis; solo, Mr. Tommy Griffiths; penillion singing, Mrs. Harry Jones; pianoforte solo, Mise Muriel Skllmore; solo, Mr. Tom Wil- liams penillion, Mr. J. Cooper Davies; glee, Gwynfryn Ladies Choir (conducted by Mis? Myfanwy Jones) and penillion, Mr. Eddie Thomas. The pastor warmly tKanked the church members ard all present for the kind welcome extended to himself ana family an their advent to Ammanford. The following penillion were sung at the meeting:- CROESAW1 Y PARCH. BRYNIOG THOMAS. (Ton: "Rhyfelgyrch Capten Morgan. Y ddwy linell olaf o bob pnnill i'w ha;l-ganu). Myned mae' r cyfan yma dan y. chod, Diotch, er hynny, fod rhywl"n dod. Symud mae' r heuliau yn rf wybren fry; Symud wnaeth Bryniog atom ni. Diolch a ddylem yn yr anial maith Fod bryniau'n ambell vvaith. Dod ydym henr. dyrfa rif y gwlith, Dod i groesa..d cawr in plith; Daeth o F'fgaT1-nwg yma yn ei fri, Colled Caerau yw' n hennill ni. Eglwy* y Gwynfryn, mawr yw dy fraint, BelVch ni chrwydra'r un o'th saint. Annwyl yw Bryniog, uchel yw ei glod, Cly,vsom am dano cyn ei ddod; Gwyn ei gymer;ad fel yr eira glan, A'i weinidogaeth megis tan. Boed ei dayfodiad o dan fendith nef, Yma i chwalu drwg ein tref. Boed ei genhadasth yma'n fraw a swyn I darrj r bleiddiaid—roddi'r viryn. Boed ei arhosiad am flynyddoedd hir, Broffwyd y nefoedd yn ein tir. Rhwn-g Aman a Ltwehwt bo'i gartre mwy- Na chaed ddianc dros un o'r ddwy. CAVILYM MYRDDiN. I (Ton: Ar Hyd y Nos "). Crwydro'n hir bu praidd y Gwynfryn, Ar hyd y nos; Crwydro'r bryn yn ddiamddiffyn, Ar hyd y nos. Mynd a dod am flwyddi cyfain, Mynd a dod i gyd eu hunain, Heb un bugail yn eu harwain, Ar hyd y nos. Ond o'r diwedd ar y Gwynfryn, Torrodd y wawr; 0 Maesteg daeth mwyn belydiyn, Tocrodd y wawr. Wele'r Gwynfryn unwaith eto, A'i gopaon yn disgleirio, Hwythau'r defaid oil yn prancio, Torrodd y wawr. Eto gwelsom fawr ryfeddod, Pan dorrodd gwawr; Bryniau' n llamu megis hyrddod! Pan dorrodd gwawr. Rhaid yn wir bod rhyw ddaeargrya Wedi siglo'r byd yn sydyn, Cyn gweld Bryniog ar y Gwynfryn, Pan dorrodd gwawr! Croeso mawr i'r Bugail newydd, Cydlawenhawn; Eoed ei drig yn Kir a dedwydd, Cydlawenhawn. Boed heddychol ei arhosiad, Boed ei ysbryd dan eneiniad, Tra'n ein dysgu am y Ceidwad, Cvdlawenhawn. NANTLAIS.