Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

20 articles on this Page

THE OMNIBUS. I

Ammanford Police Court.

Ammanford Urban Council. I

AT EIN GOHEBWYR AC ERAI LL.

[No title]

[No title]

Lloffion o Lanfihangel.I

IENCLYN I

Y FANER GOCH. I

SWN Y DEFFRO. I

Y GWEITHIWR. I

GEFNOGAI'R IESU RYFEL?

Y DARAN.

Y WYNFA DLOS.

IY DDEILEN OLAF.

LLINELLAUI

I GWRTHWYNEBWR CYDWYBODOL

I CWYN COLL.

GWAUN-CAE-GURWEN.

I CAERBRYN.

News
Cite
Share

I CAERBRYN. Da gennyf gofnodi orchestwaith Mr. H. W. John yn Eisteddfod Eglwys Dewi Sant. Saron, rhyw bythfnos yn ol, pryd y daeth f nos yn o l pryd v daeth allan yn fuddugwr o amryw gystadleuwyi teilwng ar yr her unawd a gwobr o gini. Mae hyn yn gosod anrhydedd arno, ac ysbryd- iaeth lddo i ddatblygu mwy eto yn y dyfodoL Nos Wener diweddaf, dan nawdd Reception Committee y lie, yn Peniel, caiwyd cyngerdd er croesawi y ddau filwr canlynol, sef Priv. Ivor Thomas a Priv. David P. Williams. Cafwyd presenoldeb y lie yn grynno er croesawi y ddau mewn modd teilwng trwy gael adroddiadau ac unawdau pwrpasol iawn. Chwareuwyd y berdoneg gan Miss Alice Davies, Bryntalbot, a chadeiriwyd gydag arddeliad gan Mr. Morgan Davies, Bryn- talbot. Wythnos hapus a bythgofiadwy dreuliwyd yn yr 'ardal hon wythnos y Nadoiig, pan galwyd gan Gwmni Dramayddol y lie p'edwat perfformiad o'r ddrarua enwog, Y Prentis Plwyt." o dan arweiniad medrus Mr. Henry Morgan, Blaenau House. Cadeiriwyd yn ddeheuig gan y boneddigion canlynol :-N os Fawrth, Mr. Marise 1 Job nos Fercher, Mr David Henry; nos Wener, Mr. J. P. Richards, Penygroes. Y mae'r arweinydd a'; cwmni yn haeddu y gymeradwyaeth uchaf am eu lIafur diflino er tynnu allan y fath ddarlun byw, trwy eu dyfalbarhad yn ystod y gaeaf. Iw chael i r fath lwyddiant diamheuot. Teimlad pawb a'i clyvvodd yw Melys, moes eto." F y nymuniad yw ei chlywed yn y cylchoedd neu yn y He eto yn fuan. Yi oedd yr elw yn myned tuag at Reception Fund y He. Nos Lun diweddaf, yn Peniel. cynhaliwyd cyngerdd, dan nawdd y Reception Committee. er croesawi y Morwr Morgan D. Morgans. Bryntalbot, a'r Milwr OJ. Phillips. Yr oedd y lie yn orlawn y noson yma eto, er dangos cydymdeimlad a r ddau wron. Cadeiriwyd gan Mr. David Mainwaring yn ei ffordd naturiol ei hun, fel arfer. Aethpwyd drwy y rhaglen fel a ganlyn:-Unawd ar y ber- doneg, Miss Alice Davies: unawdau, Miss Gwyneth Lewis, Miss L. M. Davies (Liinos Blaenau), Mrs. Nicholas, Penygroes, Miss Roberts, Liandeb le, a Mr. H. W. John; unawdau ar y berdoneg, Miss Alice Davies. Miss Edna Henry, Miss Morgan, Blaenau House, a Master Gladwyn Henry; adrodd- iadau, Mr. Ben Rees, Master Gwynfor Lewis, Master Willie Morgan, a Miss Nancv Lewis. Cafwyd hwyl a bias a mwynhad o'r sylwedd a'r amcan uchaf posibl. X. L X.L." Printed and PubtUhed by the Amman Valley Chronicle, Limited, it their Offices, Quay Street, Ammanford, in the County of Car. marthen, January 9th, 1919.