Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

22 articles on this Page

THE OMNIBUS. I

Llandilo Rural District I…

GARNANT. I

LLANDEBIE. I

LLANDILO. 1

IPENYGROES. I

[ BRYNAMMAN.I

I Eisteddfod at Llandebie.…

I BURIAL OF REV. PENAR GRIFFITHS.…

I Brynamman War Prisoner.…

DEMOCRACY OR ANARCHY?

IBRYNAMMAN UNITED SOLDIERS'…

-"_-._-__- - - - AT EIN GOHEBWYR…

[No title]

[No title]

. - _H_- ..-__n - n - -.-.-…

News
Cite
Share

_H_- .n n -I Gohebydd y "Darian" ar II Etholiad Rhanbarih Llanelli. I Fel hyn yr ysgrifenna (L," o dan y pennawd, Nodion o Wlad Myrddin," yn y Darian am Rhagfyr 19:- Fel yr awgrymais yr wythnos ddiweddaf, yr oedd teimladau y ddwy blaid yn yr ethol- aeth hon yn bur frwd, yn enwedig pleidwyr Dr. Williams. Aeth rhai o'r rhain dipyn yn rhy bell yn eu gwrthwynebiad i Towyn. Ymyrwyd a'r holl gyfarfodydd a gynhaliwyd ar ei ran yn Llanelli, an nifer o bleidwyr y Doctor, fel mai gwrandawiad digon gwael gafodd y rhan fwyaf o' r siaradwyr. Clywais mai yr un rhai—rhyw ddwsin neu ddau—oedd yn creu mwstwr yn yr holl gyfarfodydd. rchwyl pur hawdd yw proffwydo, ond nid hawdded proffwydo yn gywir. Er hynny, hwyrach y gadewir i mi ddweyd fy marn am yr hyn a gredaf fydd canlyaiad yr etholiad. Os nad wyf yn camgymeryd arwyddion yr amserau yn fawr, mae Towyn wedi ei ethol gyda 2,000 o fwyafrif. Ac i bleidwyr annoeth Dr. Williams y mae d  .ic I ei ddiolch yn ddyledus. Hyd nes y dechreu- wyd ymyryd a chyfarfodydd Towyn gan y giwed anystywallt hon, yr oedd Dr. Williams yn ennill tir bob dydd. Ond pan welodd y rhai oedd yn cloffi rhwng dau feddwl ym- ddygiad anfoesgar ac annheg yr ad ran hon- adran fechan ei rhif, mae'n wir--o blcidwyr yr ymgeisydd Llafur, penderfynasant ar un- waith bleidleisio dros Towyn neu aros gar- tref a pheidio a phleidleisio o gwbl. Clywais dri neu bedwar o' r dosbarth hwn yn siarad a u gliydd wrth fynd adref o'r cyfarfnrl » gynhaliwyd yn Neuadd y Farchnad, Llanelli, nos Lun. Ebai un, Dw i ddim yn credu yn y Coalition hyn o gwbl, ond 'dw i ddim am i lywodraeth y wlad hyn fynd i ddwylo shwd greduriaid a rheina. Son am ymladd ag anifeiled yn Ephesus, wir! Good-bye i Dr. Williams am vote gen i ar ol hyn.' Same here,' ebai'r ail, mae tair vote yn ty ni. Alla i ddim yn gydwybodol voto dros Towyn a Lloyd George, achos y reactionary crew sy nglyn a nhw, ond os dyna'r sense of fair play sy 'da' r Labour Party, well da fi aros 'sbo nhw wedi dod i' w senses.'

Lloffion o -Lanfihangel. I

DIARFOGIAD (DISARMAMENT).…

iEisteddfod Carmel, llandebie;

BUDDUGOLIAETH Y CYMRO.

IDYCHWELIAD Y BECHGYN.

I - BRYNAMAN.-