Hide Articles List

11 articles on this Page

Christmas Conundrums.

Amman Valley County School.

ILlandilo -County School.…

FOURTEEN V.C.'s.11

Brynamman Prisoner of War's…

With the Welsh in the¡ Near…

- - - -AT EIN GOHEBWYR AC…

[No title]

lesu y Sosialydd.

News
Cite
Share

lesu y Sosialydd. Allan o r Deg Corchymyn y mae yr lesu yn dewis yn fwriadol y rhal hynny yn unig ag oedd a wnelont ar bywyd cymdeithaso! Tarawyd y llywodraethwr yn fud pan glywodd mai trwy werthu yr hyn oil oedd ganddo, a ï rannu Î r tlodion, yr oedd iddo brynnu nefoedd! Clywaf rai pool grefyddol yn gruddfan, > gan ofyn mewn dychryn gwirioneddol. t: Beth? Cael ein hachub gyda pheth fet yna! Wei! ai tybed nad oes yna ryw gamgymeriad yn rhywle? A ydych chwi yn meddwl Î r lesu erioed lefaru y fath eiriau? Y n wir. y mae yn fwy anodd credu iddo ddywedyd hyn na chredu yr holl wyrthiau gyda'u gilydd. Y mae yn groes bron i r cwbl o hanesiaeth eglwysig y mae yn wadiad on hoff syniad ni y cawn fyned Î r nefoedd arn gredu mewn rhyw ddull aneglur yng Nghrist a'i addoli Ef ar adegau. Eto i gyd. y mae yr atebiad Î w weled yn ysgrifenedig yn y tair Efengyl. Llefarodd yr lesu ddwy ddameg, testyn y rhai yw y gwr cyfoethog: mewn un sieryd am dano fel ffwl yn y llall gesyd c t- yn uffern, yn unol a syniadau poblogaidd ei oes. Yn Luc xii. 16 cawn y ddameg am y gwr, goludog, tir yr hwn a gnydiodd yn dda hyd nes yr aeth ei ysguboriau yn rhy fecnan, a r hwn a ddywedodd wrth ei enaid, "Gorffwys. bwyta, ,yf, bydd lawen. Eithr Duw a_ ddywedodd wrtho, 0 ynfyd, y nos hon y gofynant dy enaid oddiwrthyt." Paham ynfyd "? Paham ffwl "? Beth wnaeth y dyn? Yn Luc xvi. 19 cawn y ddameg arall- Yr oedd rhyw wr goludog, ac a wisgid a. phorffor a than main ac yr oedd yn cymeryd byd da yn helaethwych beunydd. Yr oedd hefyd ryw gardotyn, a'i enw Lazarus, yr hwn a fwrid wrth ei borth ef yn gornwydlyd, ac yn chwennychu cael ei borthi a'r briwsion a syrthiai oddiar fwrdd y gwr cyfoethog; ond y cwn a ddaethant, ac a lyfasart ei gorn- wydydd ef. A buÎ r cardotyn farw, a i ddwyn gan yr angylion. i fynwes Abraham. A'r goludog hefyd a fu farw, ac a gladdwyd ac yn uffern y cododd efe ei olwg. Sylwer! Ni ddywedir gair yn erbyn cymenad y dyn cyfoethog. Y r oedd yn oludog; éf threuliai ei fywyd fel rhyw ddyn cyfoethog, parchus arall oedd yn byw yn yr oes honno. Dyna' r cwbl! A ddarfu i chwi sylwi fel y mae meddwl yr lesu yn hofran yn barbaus uwchben dvrys- bwnc y dyn cyfoethog? Yn Luc xvi, 13 y mae yn crynhoi, mewn un frawddeg fyth- gofiadwy, wrthwynebiad cyfoeth i Dduw, "Ni ellwcti wasanaethu Duw a mammon." Yn Efengyl Marc xii. 41 cawn hanes arr. dano yn eistedd gyferbyn a'r drysorfa, ac yn edrych pa fodd yr oedd y bob! yn bwrrw JijoU1(a." Owciudd gyfOe1:00;IOn lawer yn bwrrw llawer"; ond nid oes yna yr un gair o ganmoliaeth iddynt. Cyffyrdd- wyd âÏ galon pan welodd "ryw wraig weddw dlawd yn bwrrw .1 mewn dewy hatling, yr hyn yw ffyrling." Y mae yr lesu yn barhaus yn ymdrin a r mater hwn, a phob amser yn yr un dull. Nid oes ganddo byth air da ï r cyfoethog na gair drwg i'r tlawd: nid yw byth yn canmol y cyfoethog nac yn beio y tlawd. Beth pe buasai i rywun bregc-thu yn y dull hwn? Cawsai ei alw yn wallgofddyn; arc un Saboth fuasai yr amser hwyaf y caffai aros yn yr un lie.-(Allan o'r "Geninen" ddiweddaf).

I Y NADOLIG.

[No title]