Hide Articles List

17 articles on this Page

THE umilintio. I

Outlines of Local Government

Golden Wedding at Cwynfe.

" Victory" Bazaar at Ammanford.

AT EIN GOHEBWYR AC ERAILL.

Advertising

I Y CAISAR. I

I GORSEDD GRAS. I

I DUDENI'R GWERINWR.

ETHOLlAD UNDEBOL GLANAMAN.

I -ATGOFION MEBYD.I

ICAN LLONGYFARCHI

News
Cite
Share

CAN LLONGYFARCH I Band Penygroes, Llandebie, ar ei lwyddiant yn y gorffennol ym myd y gerdd. Cyflwyn- edig i Mrs. Nicholas, Emlyn Terrace, Penygroes, Medi 28, 1918. (Tôn-H Lili Lon.") Penygroes sy' n gorfoleddi Gwrando miwsig mwyn y cewri: CanfocKclodydd mewn ffenestri Yn darianau am wrhydri. Cydgan- O! mor hawdd bod yn lion, I O! mor hawdd bod yn lion, Tra mae' r Band o hyd yn ddiwyd Ennill clod y byd o'r bron. Cryfed ydyw swn y fagnel, All y Band ddim bod yn dawel; Ac ar waethaf brad y Rhyfel, I Llifai'i fiwsig i bob cornel. Tra mae mil o anhawsterau Ar ei ffordd i Eisteddfodau, Hudant glyw y barnwyr goreu Gyda swyn eu hofferynau. Cofiaf rai o'r Boys yn dechreu, Heb adnabod dim o r nodau, Gyda' u llygaid ar y dyddiau Chwythent gan o dan fanerau. Curwyd cewri Gwaun-cae-gurwen, Ystalfera, Pontyberem. Amanford, hen gartre'r gynnen, Boys y mynydd bia'r blien. Tra bydd graen ar Lyn-LIech-Owen, A thra bri ar galch Rhydychen, Tra bydd dwr yn Afon Cennen, Cwna ein Band ni oil yn llawen. Dylem gofio Williams hefyd Am ei wen a 1 fedr ddiwyd Byd y gan yw byd ei fywyd, Can yw cysur y cyfanfyd. Hawlia r Pwyllgor ein canmoliaeth Am eu sel dros fwyn gerddoriaeth; Hawlia r Llywydd ei gydnabod Am ei gymorth gwerthfawr parod. Nid oes neb a fedda synnwyr I Ddwed bo Penygroes yn segur; Na, mae'r Band yn ennill sylv6 Ac anrhydedd, taw-ni-marw. REES D. REES (Rhydfab Hendre). Penygroes, Llandebie. Dringai bugail yr Hen Hafod Dros y graig lie pranciai r wyn Ac. fel arfer, methodd wrthod Cwmni lion ei eneth fwyn. 0 dan aur yr heulwen hawddgar Gwisga'r mynydd sidan glan Rhydd i'r blodau gusan dengar Wna i'w grudd i,.wrido n din. Mynd wna Non ei hun i'w casglu, Gyda nefoedd yn ei gwen; Hoffa'r blodau wêl yn tyfu Dlysed ar y creigiau hen. Mynd a wna lie sangai r gaeaf, Nes ysigo'r creigle mawr- Dacw'r tir, a'r blodau tlysaf, Daa e¡" throed yn mynd i lawr! Mae'r dibyn yn rhuthro i' r dyfnder islaw, Caitf hithalSÏ malurio, a'r blodau n ei llaw: Na! dacw hi' n hongian wrth greigle sy n serth A eUir mynd ati cyn pallo ei nerth? Ha! gwelwch y glaslanc yn dringo fel cawr O'r dyffryn. 0!'r nefoedd, rho'th gymorth yn awr! Ei ddwylo sy'n friwiau, ond dringa fel dvn I'w hachub, ei galon sy'n gwaedu ei hun: Ei freichiau sy'n c'lymu am dani. Try'n ol; Mae'r eneth a'r blodau yn fyw-yn ei gol. Gwelwyd wedyn yn y dyffryn Gartref clyd i ddeuddyn lion Harddu moes a llawer blodyn Fynnai Dewi gyda < Non. Cwmifor. W. J. W.

GAIR 0 GYSUR MEWN YSTORM

PARCH. L. BERIAN JAMES A'R…

CARMEL A'R CTLCH.

GARNANT.

Advertising