Hide Articles List

17 articles on this Page

THE umilintio. I

Outlines of Local Government

Golden Wedding at Cwynfe.

" Victory" Bazaar at Ammanford.

AT EIN GOHEBWYR AC ERAILL.

Advertising

I Y CAISAR. I

I GORSEDD GRAS. I

I DUDENI'R GWERINWR.

ETHOLlAD UNDEBOL GLANAMAN.

I -ATGOFION MEBYD.I

News
Cite
Share

I ATGOFION MEBYD. I 'Rwy'n hoffi rhoddi trem yn ol r r hyfryd amser ilnt, Pan oeddwn laslanc ar y ddol Yn chwarae ar fy hynt; Heb wybod fawr am helynt byd, Nac am ei dwyll a'i frad, Ond llechu mewn dedwyddwch Hawn Dan gysgod mam a thad. 'Rwy'n cofio mynd yn llaw fy mam r r ysgol gyntaf 'rioed; Ac un ystafell iddi oedd, Mewn bwth gerllaw y coed. Fan honno oeddem, dorf o blant, Yn hollol cydymddwyn, Tra meistres âï gwialen lem, Aï spectol ar ei thrwyn. Ble mae fy hen gyfoedion cu Chwaraeum gynt me t n hedd? Mae rhai yn yr Amerig bell, Ac eraill yn eu bedd A rhai mewn parch ac urddas mawr 0 fewn Senedd Dfn gwlad, Tra eraill yn nyloty'r plwy' Mewn prinder a thristhad. Daeth adeg yn fy hanes i, Fel llawer llanc o'm bla'n, I chwilio am enethig dlos Wneud cartref cynnes, glan Yn wir, mi fum yn ffodus iawn Gael geneth brydferth, hyf. A rhywbeth ynddi gwerth i'w gael, Sef gras a synnwyr cryf. Os llwyddais di, hen angau erch, 1 gipio' m gymar lion, A briwio fy nheimladau'n dost, A thorri'm calon bron, Ti fethaist oeri'm cariad mawr, A'm serch sy'n para'r un, Fe bery yn dragwyddol mwy, Sef at fy annwyl fun. Er cael cyfeillach mwyn y plant 0 dan fy nghronglwyd glyd, Rhyw deimlad o unigedd dwys Yw'm mywyd yn y byd Ond hyn rydd gysur mawr i mi, Ar ol tymhestloedd blin, Caf eto gwmni'm gymar cu Ac lesu Grist Ei Hun. I JOSEPH WATERS (Glantywi). I

ICAN LLONGYFARCHI

GAIR 0 GYSUR MEWN YSTORM

PARCH. L. BERIAN JAMES A'R…

CARMEL A'R CTLCH.

GARNANT.

Advertising