Hide Articles List

17 articles on this Page

THE umilintio. I

Outlines of Local Government

Golden Wedding at Cwynfe.

" Victory" Bazaar at Ammanford.

AT EIN GOHEBWYR AC ERAILL.

Advertising

I Y CAISAR. I

I GORSEDD GRAS. I

I DUDENI'R GWERINWR.

News
Cite
Share

I DUDENI'R GWERINWR. I (Darn o Bryddest). Slumber not in the tents of your fathers, the world is advancing, advance with it." -Mazzini. A mi yn gwylio ing fy unben trist. Gap frudio'n athrist yn lluestfa'r niwl, Na ddaethai gwawr ar fflur ei serch byth mwy Canfum gysgodion lleddf y fuchudd nos Yn araf ffoi rhag terydr aur y wawr, Ac mal ar uchaf drum y penrhyn bann Gwelwn ifemgwr hardd, a'i dirion drem (Na-welswn ei phrydferthed er ym hoed) Yn fflam gan leufer rhyw ddihalog nwyd: Ac ar ei ysgwydd geinffurf delyn aur;— Macwy fy Unben santaidd oedd efo. Yn fwyn, malpai yn angel gwyn ar grwydr, Mynwesodd yr offeryn ac a Haw Na wybu gryndod Gofwy na Thraha Dcffrodd rhyw firain gerdd o'r tannau main; Ail i felodus offrwm dwsmel bar Tan gyffyrddiadau seraff, ac ar chwa Y wawr ymdoirodd cainc Dadeni teg Y trist Werinwr fu tan groes cyhyd. Tyred, di freinfab anfarwol yr oesau!! Chwardd dy freuddwydion i fod gyda'r dydd; Cilio mae mentyll y duon gysgodau Fu hired yn orchudd tros fflur dy ffydd. Ysgar dy hun o'r creulon gadwynau Sy'n llethu dyhewyd dy wyryf hoen,- Clyw garol y plygain tros grib y bannau Yn sisial am lennyrch heb Siom na Phoen! Gloewach yw dwyrain dy lednals obeithion Nag owmael y Gwanwyn ar ddail y coed Glywi di latai'th brydferthaf freuddwydion Yn cymell dy enaid i'r hawddgar oed? Tyred, diflannodd tymp Gwae ac Wylolain Tan fedydd annisbur y wawr ddistaen, Mae angel dy ddeffro wrth bwrth y dwyrain, A rhideus llwytliw' r tymhestioedd ar daen. Gwybydd na pherthyn i' r trwm ei amrannau Ddyhewyd a geidw'r allorau'n fflam, Sang ar ysgyrion y creulon gadwynau Fu hired yn maglu'th luddedig gam. Cyfod dy gysegr telediw i'r Prydferth A'r bruddaidck. farwydos dy ddelfryd sarn, Golch dy ddyhead yn rhaedr yr Aberth Na wybu un cryndod wrth orsedd barn. Mae'r hef na ddringaist ei thalaf binaclau? Mae'r uffern na threiddiaist yngrym dy ffydd? Mae gwynfyd y pleser a phurdan y gwaeau Na phrofaist ohonynt wrth ymdaith i'r dydd ? Mae'T deml na wybit gyfathrach ei duwiau? Mae porth y gyfrinach na thorraist ei set? Dyhewyd dy enaid sy'n herio'r heuliau Wrth ddringo i wynlys yr oes a ddel. Glywi di glychau melysber Avallon Mal islais angel ymhell dros y Hi'? Galw'th ddyhead o niwI ei bryderon I ram.:nt ddihewyd yr antur ffri. Er fod eigionnau r pellafoedd yn anwar, | Ni phalla'th ffydd yn y ddrycin fawr; Gwybydd na ddrylliodd chrysialis ei garchar Heb frifo'i adenydd wrth byrth y wawr. Pond gobaith dy galon yw' r en fys mirain A gyfyd ei babell yn nawns y crych? Pond breuddwyd dy enaid yw' r diwair blygain Sy n torri ar niwloedd Gormes a Nych? Deffro i anterth y gyfranc fendigaid A thi a gei brofi llesmair drud A yfo hyd fesur syched ei enaid 0 loew ambrosia gwynfaoedd hud. Cynnull dy luoedd tan luman Cynawnder 1 frwydrau digleddyf yr Euraidd Oes, Oni ddymchweli geysydd y Pryder Fu hired yn noddfa i Frad a Loes. Mae cerddi Rhyddid ar dannau' r awe lon Yn torri tros drumau'r gorwelion llwyd; Dring rhagot i orsedd dy glaer obeithion Yn angerdd dihalog dy rymus nwyd. Glywi di dduwiau'r Dadeni'n cymell Cedym dy obaith i r santaidd grwsad? Weli di'r plygain o drumell i drumell Yn ymlid tymhestioedd Gofwy a Brad? Offrwm dy enaid ar allor anfarwol Pantheon dyrchafael yr oes a ddel; Er trymed fu gwyll hirnosau'r gorffennol, O'th flaen mae rhamantau'r boreuddydd.- gwel!! TANT Y WAWR. I

ETHOLlAD UNDEBOL GLANAMAN.

I -ATGOFION MEBYD.I

ICAN LLONGYFARCHI

GAIR 0 GYSUR MEWN YSTORM

PARCH. L. BERIAN JAMES A'R…

CARMEL A'R CTLCH.

GARNANT.

Advertising