Hide Articles List

20 articles on this Page

THE OMNIBUS. I

Brynamman Poultry Show. I

Llandilo Board of Guardians.I

Railway Smash at Pantyffynnon.

Mark Hambourg's Visit to Ammanford.

PAPER-MAKING IN SOUTH AFRICA.…

WAR -MEMORIAL FOR CWMAMMAN.

AMMANFORD BRANCH OF THE NATIONAL…

"LIVELY MEETING AT LLAN-I…

THE NATIONAL INSTITUTE FOR…

Advertising

I I IEisteddfod Castelirhingyil.…

I ENGLYNION

CALFAR1.I

CADEIRIO I . .I

CARMEL A'R CYLGH.

LLANSADWRN.

PENYGROES.

News
Cite
Share

PENYGROES. Yr oedd yn dda gennyf fi a llawer eraill oedd yn methu bod yn brcsennol, i glyweo fod penderfyniad unfrydo] wedi ei wneud yn y cyfarfod cyhoeddus gynhaliwyd yr wythnos ddiweddaf i d-alu trethu gwecidwon a gwragedd y milwyr ar morwyr. Yr oedd y:i dda gennym glywed hefyd fod materion pwysig eraill wedi eu codi X fyny, ac fod sy!w y Cyngor Plwyfol wcdi ei alw a: ddiffyg y dwfr. Cobeithio y bydd y cais am gael y post yn foreuac h i'r lie yn llwyddo. Dylasai rhywun fod wedi codi y cwestiwn c gael gwell cyfieusterau i gyrraedd y rheii- ffordd. Nid yw y motor- bus yn bresenno] V! fawr o wasanaeth. Mae aiffyg cyfleustra 0'1 fath hyn yn Ilawer mwy o anfantais i'r bobl yn gyffredinol na cholli awr cyn derbyn llythyr. Ni ddisgwylir i'r bobl sydd a motor- cars at eu gwasanaeth i gydymdeimlo ag angenion cyffredinoJ. Nid cyflcusierau per- sonau unigol ddylai gael eu hystyried gyntaf, ond angenion y werin. Cwestiwn arall ddylld ei ddwyn ymlaen ydyw yr angen mawr o gael goleu ar yr heolydd ac yn y tai. Mewn pen- tref. cyfagos ceir electric light i bawb sydd yn dew is ei gael, ond yn y pentref hwn, rhyw bersonau arbennig a ffafr-ddynion yn unig sydd yn cael eu hystyried. Nid dymunol ydyw gweled siop ar un llaw yn disgleirio gan y trydan, a' r siop gyferbyn mewn banner tywyliwch chcrwydd prinder olew. An- foddlongariawn y teimla y person sydd yn gorfod byw wrth lewyrch cannwyll, tra y mae ei gymydog agosaf a 1 dy yn oleuedig ym mhob ystafeJI. Bydded Ïr Cyngor Plwyfol symud yr anghysondeb a'r annhegwch hyn. drwy ddod a public supply i'r arc'al. GWEITHIWR NOS.

FA8UINS FOR BOYS.

[No title]