Hide Articles List

20 articles on this Page

THE OMNIBUS. I

Brynamman Poultry Show. I

Llandilo Board of Guardians.I

Railway Smash at Pantyffynnon.

Mark Hambourg's Visit to Ammanford.

PAPER-MAKING IN SOUTH AFRICA.…

WAR -MEMORIAL FOR CWMAMMAN.

AMMANFORD BRANCH OF THE NATIONAL…

"LIVELY MEETING AT LLAN-I…

THE NATIONAL INSTITUTE FOR…

Advertising

I I IEisteddfod Castelirhingyil.…

I ENGLYNION

CALFAR1.I

CADEIRIO I . .I

CARMEL A'R CYLGH.

News
Cite
Share

CARMEL A'R CYLGH. Bu y gorchwyl o newid athrawon yn y Church Hall, y Sul diweddaf. Penribdwyd fel a ganIyo :-Dosbarth y bechgyn. D. Hutcheon; dosbarth y merched, D. Watkins; dosbarth rai dan 16 oed, D. J. Roberts; dos- barth dan 12 oed, Miss Lily Jones. Y mae'r ardal uchod yn llawn llawenydd. a hawdd vdyw gwybod paham. Y mae Priv. ldwal Williams, mab Mr. a Mrs. Williams, Tynewydd, yr hwn sydd wedi bod yr. gi1,.f'r')r yn mvylo y gelyruon creulon am ryw ddeg mis, wedi dychweiyd i' w gartret yn ddiogel. Y mae wedi gweled amser cated. ond yn awr y mae y cyfan drosodd; felly cyd-lawenhawn a theulu T ynewydd yn y fath amgylchiad hapus. Y mae y brawd yma yn aelod ffyddlon o Eglwys y Bedydd- wyr, a siaradwyd yn bwrpasol ar ei ran, nos Su! diweddaf. gan Mr. Thomas, y gwein- idog. Bydded i'r Hwn aï cadwodd yn amser ei gyfyngder ei gynnortnv.yo yn was- tad er gogoniant tragwyddol i Dduw y Nef- ocdd. LLEW CARMEL-

LLANSADWRN.

PENYGROES.

FA8UINS FOR BOYS.

[No title]