Hide Articles List

17 articles on this Page

THE OMNIBUS. I

Outlines of Local Government

Successful Carnival at Cross…

[No title]

AT EIN GOHEBWYR AC ERAILL.

[No title]

[No title]

Rhys J. Huws.

Llongyfarch y Parch. Ffinant…

BARDDONIAETH. - - - - I

DYDD Y WERIN. I

CAPEL HENDRE.I

"-!I I CAERBRVN... ,

GLANAMAN.

GARNANT.

News
Cite
Share

GARNANT. Gorchwyl prudda.idd sydd gennym yr wythnos hon, sef cofnodi marwolaethau eyfeillion a chydnabod a hoffem yn fawl. Y cyntaf a ddaw tan ein sylw yw Mrs. Kate James, Minyiafon, Twyn, Garnani, yr hon a symudwyd yn sydyn, gan adael priod hoff a phump o rai bychain mewn galar a hiraeth mawr ar ei hoi. Yr oedd Mrs. James c- gyfansoddiad riaturiol, yn edrych yn grvf ac iecnyd fel yn cartrefu yn eu chyfansoddiad. Gallasem, wrtn yrnddangosiad gwrthrych ein sylwadau, yn ddibetrus gymeryd prydles ar ei bywyd. Ond ha! collasom hi yn sydyn. Daeth y 'Flu a'i chanlyaiadau ymlaen; gostyngwyd ei nerth ar y ffordd, syrthiodd el rhan farwol i'r bedd, ac ehedodd ei hysbryd at Dduw, yr Hwn aï roes, gan adael y teulu a thorf o berthynasau a chyfeillion mewn unigrwydd ar ei hol, pan yn yr oedran teg o 35 mlwydd oed. Dydd lau canlynol i' r farwolaeth, deuwyd a'i rhan tarwol drosodd i ardd gladdu Siloh, Penybanc, ger Llandeilo, a chyn cychwyn o 'r Twyn, mewn modur gerbyd prydferth, gwasanaethwyd yn y ty gan y Parch. W. Williams, ficer parchus y lie, ac yn Siloh gan y Parch. Stephen Thomas, gweinidog, a chafwyd ganddc bregeth hynod darawiadol, sylfaenedig ar eiriau cymhwys i'r amgyichiad, sef Nid dydd, ac nid nos, ond bydd goleuni yn yt hwyr," ac ar Ian v bedd eto gan y Parch. W. H. Harries, Penyrheol, a'r Parch. W. Williams, Garnant. Dangosodd pobl dda y Garnant gydyrndeimlad sylvveddol a r teulu galarus, a rhoddwyd bwyd i'r holl ddieithr- iad gan garedigion Siloh. Diolch gynnes i I 10 114 bawb oil, a thawel hun i'n chwaer hyd foreu mawr y codi. E:n chwaer a ddiangodd o fyd y trallodion, Hen afon marwolaeth a grocsodd yn Hon; Ei Phrynwr bendigaid a'i gvvyliodd yn ffydd- lon, Aï law fe'i cynhahodd yn ymchwydd y don. Y m mynwent wych Siloh cadd lecyn i orffwys, Ac arno mae dagrau gwych briod a phlant; Yn wag mae yr aelwyd a'i sedd yn yr eglwys, Ond hi sydd yn ddedwydd yng nghartref y

CAERAU, TRA PP.

Ammanford Police Court.