Hide Articles List

18 articles on this Page

THE OMNIBUS. I

- -IInvestiture Day.I

Army Council's Thanks to to…

[No title]

AT EIN GOHEBWYR AC ERAILL.

[No title]

[No title]

GLANAMAN.

I ENGLYN I WY. I

[No title]

I ER COF I

FFARWELIAD Y MILWR. j

I CYFARCHIAD

M r Y TORRWR CERRIG -

- - _- _ - - -BRYNAMAN.

News
Cite
Share

BRYNAMAN. I Cymdeithas Gymreig.—Bydd yn dda gan liaws gyfeillion Hen gael ar ddeall fod Cym- deithas Gymreig v/edi ei sefydlu yma i'r dyben o ennyn sel a chariad at ein hiaith. Pan gyll y Cymro ei barch i'w iaith, y mae lie i ofni-y cyll ei gariad at gretydd yr un pryd. Felly, mae or pwys mwyaf i ni fel ardal i gymeryd y diddordeb dyfnaf yn y mudiad hwn; ac un o'r llinellau mwyaf effeithiolaf i ofalu am ein hiaith ydyw ei harfcr ym mhob lie a than bob amgylchiad sydd yn bosibl. Gellir gyda ilawer o br.odoldeb ddweyd am y Gymraeg ei bod yn cael ei chlwyfo yn nhy ei charedigion- Brysied y dydd pan ddaw y Gymraeg yn 01 i serch ac aelwydydd ein gwlad. Cafwvd anerchiad agoriadol i'r Gymdeithas gan y Parch. J. Vernon Lewis, B.A., B. D., Lerpwl, ar y testyn, Sut y cawsom yr Her. Destament." Bwriedir eto ddechreu' t flwyddyn gael darlith gan Miss Mildred Williams, B.A., Abertawe, ar Emvnwyr Sir Gaerfyrddin," ac hefyd un arall gan y Parch. Penar Griffiths ar Hiraethog fe! Pregethwr." Mae amryw wedi yrnrestru yn aelodau eisoes, a rhoddir croesaw calcn i bawb sydd ag awydd am hynr.y, ynghyd a chyiijhelliad taer am iddynt i ymuno a'r Gym- deithas drwy roddi eu henwau i'r ysgrifen- yddion sydd a i henwau ar waelod yr ysgril hon. EMLYN 0. EVANS. D. BRYNFAB THOMAS.

I PENYGROES.

IRHYDAMAN.

-_- - - - -Ammanford Police…