Hide Articles List

18 articles on this Page

THE OMNIBUS. I

- -IInvestiture Day.I

Army Council's Thanks to to…

[No title]

AT EIN GOHEBWYR AC ERAILL.

[No title]

[No title]

GLANAMAN.

I ENGLYN I WY. I

[No title]

I ER COF I

FFARWELIAD Y MILWR. j

News
Cite
Share

FFARWELIAD Y MILWR. Mae atn y frwydr ofnadwy Y n törrÏ n ddibaid ar ei glyw, A gwyddai fod galw i'r adwy Er mwyn cadw Rhyddid yn fyw. Yn hyf ac yn ddewr mae ei galon Wrth weled ei wlad dan ei cham; Yn gyrru mae trais y gelynion Ei ysbryd gwladgarol yn fflam. Rhaid gadael glan aelwyd y bwthyn, A chefnu ar Gymru, ei wlad; Mae ymffrost ac anrhaith y gelyn Yn galw am gedyrn i'r gad. Mae'n barod i fynd ar yr alwad I angerdd yr erch frwydr fawr; A gorffwys ar Arglwydd y cread A wna yn ei oriau diwawr. Fe gofia am byth am y borau Ffarwel,iodd a'i hoff ffrindiau mad Ar ruddiau ei fam yr oedd dagrau, Difrifol oedd gweddi ei dad. A rhywun a'i chalon ar dorri, A'i dwylo am wddf yr un ffel; Ac yntau a i wedd oedd yn gwelwi Wrth orfod rhoi iddi ffarwel. Awr orgysegredig oedd honno Pan groesodd ef nniog y ddor; Hyawdledd distawrwydd oedd yno, Yn fud yr oedd pawb ond yr lor. Wrth adael tangnefedd y fangre, Daeth deigryn i' w lygad pryd hyn; Ei galon oedd nol yn ei gartre A'r capel bach draw ar y bryn. J. W. JONES. Twyn, Yjarnant. JONES.

I CYFARCHIAD

M r Y TORRWR CERRIG -

- - _- _ - - -BRYNAMAN.

I PENYGROES.

IRHYDAMAN.

-_- - - - -Ammanford Police…