Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

Forthcoming Events.

Church and Chapel Services.

Advertising

- - - -AT EIN GOHEBWYR AC…

[No title]

I O'R GADAIR WELLT.I

"Ar y Groesffordd." I

Nodion o Benygroes.

News
Cite
Share

Nodion o Benygroes. Bore Gwener diweddaf, yn nhy ei ffrindiau, Mr. a Mrs. Davies, Eryl, bu farw Mrs. T. Roberts, gynt o Maes- glas, ar ol cyrraedd yr oedran teg o driugain a deuddeg mlwydd oed. Symudoda y teulu o'r ardal hon flyn- yddoedd lawer yn ol i Spade Oak Farm, ger Llundain, ac oddiyno y daeth Mrs. Roberts ar ymweliad a' r hen gymdogaeth rhyw ddau fis yn ol. Cyn mynd i Loegr, yr oedd ei phriod, y diweddar Mr. T. Roberts, yn ddiacon parchus yng Nghapel Peny- groes (A.), ac ym mynwent y capel hwn, gyda'i hen gyfoedion, y gorffwys yntau oddiwrth ei lafur, ers blynyddau bellach. Dywedir fod yr adar yn trengu wrth y cannoedd ar y tywydd oer yma. Yn wir, y mae lie i ofni y bydd rhaid i ni foddloni ar yr ychydig fiwsig sydd gan geiliog y rhedyn yr haf nesaf, oher- wydd mae'n bosibl y bydd cor y wig wedi tawelu am byth, os na ddaw cyf- newidiad buan. Y chwi sydd yn hoff o glywed yr aderyn du ya canu ar y goeden ger y bwthyn, bob bore a hwyr drwy'r gwanwyn, peidiwch ag anghofio estyn tamaid i' w gadw yn fyw, y dyddiau enbyd hyn. Y mae dwr yn brin iawn yma, y dyddiau hyn; mor brin, fel y gorfodir llawer i gasglu eira a'i doddi er mwyn cael dwr i wneud bwyd. Y tebygol- rwydd yw fod Llygad Llwchwr wedi cau ar y rhew yma; wela,is i ddim deigryn oidlyno, beth bynnag, ers tipyn. Doniol iawn yw gweled ambell un yn cario dwr o bellder ffordd mewn ystenau, neu fwcedi, a phan gerllaw y ty yn cwympo ar yr ia a cholli'r cwbI. Wrth gwrs, ni fydd yr awdur- dodau mor ffol a dod i ofyn i bobl Penygroes am dal dWr, y tro nesaf; neu fe fyddant yn agar y ffordd i eraill ddod atom i ymofyn arian am beth nad ydym wedi ei gael. WIL HOPCYN. I

[No title]

Advertising

Nodion o Saron.

CONCRO'R SIPSI.I

EISTEDDFOD BETHEL, BLAENAU,…

iY FLWYDDYN 1916. I

LLONGYFARCHIAD

Advertising