Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

The Annual Sunday Schools…

PARK ROAD C.M. CHAPEL. I

CAERSALEM C.M. CHAPEL. I

CORRESPONDENCEI

News
Cite
Share

CORRESPONDENCE I We do not hold ourselves responsible for thp opinions' of our correspondents. FFORDD LLANABER A'R CYNGHOR DINESIG. At y Golygydd. Mr Gol.Caniateweli i mi draethu Uith fechan ar y mater sydd dan sylw er's amryw fisoedd bellach. 'Rwyf wedi darllen yn eich newyddiadur o dro i dro helynt y Llcmaber Road, a'r cwestiwn i ni, fel trethdalwyr, ydyw beth sydd wrth wraidd yr helynt hwn ? Ai tybed nad oes yna rywlbetb heblaw yr hyn ydym ni, y cyhoedd, yn ei ddeall ? Ai tybed fod aelodau sydd ar y",Cyngbor Dinesig hwn yn dogs; yn y manger, ac yn cadw gweithwyr y wlad allan o waith ac allan o fara-j-r-digQUi o ftutt yn y cwpwrdd oud ni cbaiff y gweitbiwr tlawd ond edrych arno o bell, as yn marw o newyn. Ai nid yw yn bosibi cael eglurhad o'r dir- gelwch rhyfedd hwn ? A oes yma rag- farn am mai yr hen wron caredig, Mr Greener, sydd yn synyg y tir yn rhad ac am ddim? I Ai tybed pe bu Ilsai yrhen foneddwr yn cynyg arian i't- Cyngbot- am gymeryd y tir, a fuasent yn ei dderbyn ? Braidd 'rwyf yn tybied na fuasent. Os yw yr hyn wyf wedi glywed yn wirion- edd, nid yw yn gofyn am un cyfnewidiad am yr rhodd rhad mae yn ei roddi o dir at ledu y ffordd, ond gofyn yr un peth yn hollol a pbob treLbdaIwr arall, ac i'r byn y mae y Cynghor Sirol yn talu swm mawr o arian bob blwyddyn, sef cadw y ffordd yn lan a'i watro yr un modd a pbob rban arall o'r Bermo. Ai of yn unig sydd yn gofyn ? Nage, yr ydym ni oil sydd yn byw yn y rhan ogleddol yn gofyn yr un peth. Nid wyf yn cofio i mi weled y rhan- barth hwn o'r ffordd yn cael ei glanhau ond rbyw unwaith yn y flwyddyn, ac am ei ivatro Did wyf wedi ei gweled erioed ond gan y gwlaw o'r nefoedd. Ai tybed nad all y Cynghor Dinesig stopio hwnw ? Gallant, yn sicr, gan y maent yn ddynion mor bwysig, fel mae gan- ddynt awdurdod ar boll elfenau y grea- digaeth fawr i gyd, ac y maent yn rhag- orol am fygu pob llwyddiant trefol. A'i tybed fod yn rhaid gwrthod y rhodd hon i ledu y ffordd am mai Mr Greener sydd yn ei rhoddi ? Gwrthod- wyd rhyw bedair blynedd yn ol, fel y mae yn wybyddus i ni oil, rodd o £2,500 at wneyd sea ivall. Beth oedd yn ofyn yn gyfnewid, dim ond rhyw ychydig o dir ar Ian y mor. Beth yw bwnw werth heddyw ? Ha, gyd drethdahvyr, a yw yr ysbryd bwn yn parhau ? Os yw, gadewch i ni ei symud. Nid oes culni i fod ar gynghor gwlad. "Hands off, my boys'" Progress and improvements. Mae yr arian yn barod yn llaw y Cyn- gbor Sirol. —HEN WEITHIWR TLAWD,

Advertising

DOLGELLEY RESIDENT S GRATITUDE.