Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

CORWEN NURSING ASSOCIATION.I

EGLWYS CORWEN.I.

Postfeistr Newydd Corwen.

IEGLWYS CARROG.

Y Cyhoeddiadau Sabbothol Corwen.

AMSER GOLEU LAMPAU

[No title]

Advertising

ARAETH Y GWIR ANRHYD. D. LLOYD…

News
Cite
Share

Araeth Mr. LLOYD GEORGE. [Parhad o tudalen 1.] Germani ? A oedd wedi peri niwed ago yr oedd yn rhaid i'r Kaiser ei unioni ? Yroedd Belgium yn un o'r gwledydd bychain di- dramgwydd yn Ewrop. Yroeddyn heddych- ol, diwyd, cynnil, a gweithgar, ac yn achosi trwbl i neb. Y mae ei chaeau yd wedi eu sarnu. Y mae ei phentrefi wedi eu llosgi i'r llawr. Y mae ei thrysorau wedi eu dinistrio. Y mae ei dynion wedi cael eu llofruddio, ie, ei merched a'i phlant bach hefyd. Pa beth a wnaeth ? Y mae cannoedd a miloedd o'i phobl--eu cartrefi glan a destlys wedi eu llosgi yn Ilwch-yn crwydro eu gwlad yn ddi- gartref. Beth yw eu trosedd ? Eu trosedd vw eu bod wedi ymddiried yng ngair I Brenm Prwsla. Nis gwn beth y mae r Aaiser yn ddisgwyl gyrraedd gyda'r rhyfel hon. Y mae gennyf rhyw syniad beth a gaiff. Ond y mae wedi gwneud un p'eth un sicr-na chyf- lawnir y trosedd yna gan yr un genedl yn y dyfodol. Nid wyf yn coelio popeth sydd yn ■cael ei ddweyd y mae yn ddigon i ni ddi- hynu ar yr hyn a dynghedir. a addefir, a am- ddiffynir, ac a gyhoeddir gan y Germaniaid eu itunain-y llosgi i'r llawr, y llofruddio, a Baethu i lawr bobl ddiniwed. Paham ? Oher- wydd, yn ol stori y Germaniaid, eu bod wedi tanio ar y milwyr Germanaidd. Ond pa fus- ils oedd gan y Germaniaid yno o gwbl. Kid ar Belgium yn unig yr ymosodir ar hyn o bryd. Ymosodir ar Serfia. Nid yw hanes Serfia yn ddifrychau. Bydded i'r genedl sydd yn ddi- bechod daflu carreg at Serfia-cenedl wedi ei disgyblu mewn ysgol erchyll. Ond enillodd e: rhyddid gyda dewrder anarferol, ac y mae wedi ei gynal gyda'r un gwroldeb. Y mae g,lll Rwsia barch neillduol i Serfia; y mae g.mddi ddyddordeb arbennig yn Serfia. Y n ae'r Rwsiaid wedi colli llawer o waed dros annibyniaeth Serfia droion. Y mae Serfia yn UIt o'i theulu, ac nis gallai oddef ei gweled yn cafl ei chamdrin. Dyna hanes cenedloedd bychain. Y mae'r byd mewn dyled mawr i ilfeiiiiedloedd bychain-ac i ddynion bychain hefyd. Ùeth am Brydain ? Ewch i Groeg, i Nether- laiui, i Itali, i Germani, i Ffrainc-yn yr holl wkdydd hyn gallwn ddangos i chwi lie y mae meii> Prydain wedi rhoddi eu bywydau i lawr dns y gwledydd hyn. Y mae Ffrainc wedi aberthu dros wledydd eraill. A allwch enwi unrhyw wlad y mae Prwsia ddiweddar wedi abejthu dros yr un bywyd ? Gw-i isoch yr araeth hynod oedd yn y "British Weekly" yr wythnos hon. Y mae yn ddan- ghowiid hynod o'r ysbryd ag y rhaid i ni ym- laoil yn ei erbyn. Dyma ei araeth i'w filwyr ar en Ifordd i'rffrynfc; "Cofiwch mai y German- ial d •> uyw pobl etholedig Du w Arnaf fi.-arnaf fi rel yr Ymerawdwr Germanaidd-y mae Ysbrvd Duw wedi disgyn. Y fi yw Ei erfyn, Ei gieddyf, a'i ddewin. Gwae i'r anufudd. Angau i'r llw riaid a'r anghredinwyy." Ni fu tebytr < hyn er dyddiau Mahomet. Aeth y Ganghellor ymlaen, a dywedodd ei fod yn int-ddwl fod Kaiser a'i wyr yn canfod eisoes eu bod wedi gwneud camgymeriad, ac yr oedd hner milwn o ddyuion ieuainc Prydain eisoes wedi addunedu i'w Brenin y croesent y mor, ;ic y lluchient yn ol y dirmyg a roed yn erbyn Prydain, ar faes brwydr Ffrainc a Germani ac os y bydd arnom angen haner mih w n avail ie'u cawn. Dywedodd ymhellach yr hofini weled y Cymry yn dangos gwerth eu defuydd yn yr ymdrech fawr hon yn Ewrop :;c yr oeddynt am wneud hynny. Yr oedd ef yn cenfigenu wrth y bobl ieuainc. Yr oedd oed ran y fyddin wedi ei godi, ond yr oedd yn ddrwg ganddo ddweyd ei, fod wedi t i h o nifer dda o flynyddoedd tu hunt hyd yn oed i'r oed ran hwnw. Yr oedd yn gvfJu rhagorol-cyfle na ddeuai ond un- waitli mewn canrifoedd. Yr oedd yn rhyfel fawr i n-ndhau Ewrop o gaethiwed milwr- iaeth, oedd wedi rhoddi ei gysgod dros ddwy genhedlae'h o ddynion, ac yr oedd yn awr wedi taflu y byd i ymdrabaeddu mewn gwaed.