Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

BWRDD Y GW ARCHEIDWAID, CORWEN.''

News
Cite
Share

BWRDD Y GW ARCHEIDWAID, CORWEN. Cynaliwyd yr uchod ddydd Gwener, yn Ystafell y Bwrdd, o dan lywyddiaeth Mr. Mr. D. W. Roberts, Blaen lal, Bryneglwys, y cadeirydd yr oedd hefyd yn bresenol Mr. E. P. Jones, Cieurycb, yr is-gadeirydd Meistri R. James Jones, Primavera, Corwen W. Williams, Pandy, Cynwyd Thomas Williams, Pencraig, Bettws; Thomas Jones, John Hughes, Post Office, David E. Davies, Garthiaen, Llandrillo George Evans, Bryn- eglwys W Havercroft Jones, Glanywern, Pontfadog; J D Davies, Glyn, HuaboIa R M Roberts, Gwylfa, Corwen John Jones, lilan, Carrog; W Roberts, Gwnodl bach, Cynwyd; Job E. ans, Vroncyssyllte; David Jones', Llangollen Thomas Thomas, Heulfre, Maerd); Col. Parr Lynes, GartbmetUo, Corwen; W. Pencerdd Williams, John Wynn, Gro, Bettws; J 0 Davies, Liantysiljo; R E Pugh, Llangollen Mrs. Richards, Llangollen Dr Horatio E, Walker Miss Walker Mrs B T Jones; Edwin Derbyshire (clerc); Lemuel Williams (meistr) D. L. Jones a R. 0 Davies, rheidweiayddion. Cofnodion. Darllenwyd a chadarnhawyd cofuodion y cyfarfod blaenorol. Arianol. Mewn Haw £ 1536 14s Oc. Cynbadladd Llandrindod. Pasiwyd fod Mr Thomas Thomas, Heulfre, Maerdy, i gynrychioli y Bwrdd yn y Gyn- hadledd yn Llandrindod yr wythnos nesaf. Colled Enfawr. Darllenwyd llythyr oddiwrth Mr W F Humphreys, adeiladydd y Cartref newydd i Blant y Sefydliad, yn dywedyd ei fod ef wedi cael coned o F-75 ar y contract,' ac yn gofyn i'r Bwrdd ystyried ef yn ei golled. Pasiwyd ar gynygiad Mr W C Williams fod yn ddrwg iawn gan y Bwrdd glywed am ei golled, and nis gallant weled y ffordd yn glir i gymerad wyo ei golled. £ 2 o lawn. Darllenwyd llythyr oddiwrth Mr J E Thomas yn egluro nas gallai dderbyn £ 2 o iawn am y niwed a wnaed i gae perthynol iddo Yr oedd ganddo eisiau £ 5. Cafwyd allan fod rhent y cae ond £3 10s yn flyriyddol. Cymeradwyodd y Pwyligor Adeiladu fod y Bwrdd yn talu X-2. Mabwysiadwyd hyn gan y Bwrdd. Adroddiad Pwyligor y Ty. Darllenwyd Adroddiad Pwyligor y Sefydl- iad gan Mr Thomas Thomas, fel a ganlyn :— Nifer yn y Sefydliad 54, lleihad o 9 ar yr ameer cyferbyuiol y llynydd. Niier y trvvvdr- iad a gvnorthwywyd yn ystod y pythefnos di- weddaf, 50; cynydd o 30 ar yr un adeg y llynedd. Cafwyd fod pobpeth yn y Ty yn lan ae yn drelnus. Derbyniwyd amryw brisiau gan y Meistr am lletrin newydd i'r Sefydliad, a' p Isiwyd i dderbyn pris Air Evan Williams, Carrog, sef 15s. Derbyniwyd llythyr oddiwrth yr Anrhyd. Mrs Wynn, Rug, yn gofyn caniatad y Bwrdd adael i'r deiliaid wneud Gwaith Brabazon' yn eu hamser hamddenol, ac i drosglwyddo y budd tuag at unrhyw lusern (charity). Cydsyniwyd ar cais. .—————— —————

EISTEDDFOD GADEIRIOL CORWENI

Advertising

LLANDRILLO, I