Hide Articles List

4 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR

CORWEN.J

♦..iBWRDD Y GWARCHEIDWAID,…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

♦- iBWRDD Y GWARCHEIDWAID, CORWEN. Cynaliwyd yr uchod ddydd Gwener, yn Ystafell y Bwrdd, o tan lywyddiaeth Mr. Thomas Thomas, U.H.; Mr. D. W. Roberts, Blaen Ial, Bryneglwys, yr is-gadeirydd; yr oedd hefyd yn bresenol Meistn R. James Jones, Primavera, Corwen; Robert Owen Roberts, Bryn; William Williams, Pandy; William Roberts, Gwnodl Bach; Ed. P. Jones, Cileurych; J Hughes, Llandrillo; T.W. Edwards; R. Meyrick Roberts, Gwylfa; Geo. Evans, Bryneglwys; Thomas Davies, Tynywern John 0. Davies, Maesyrychain E. H. Ellis, Branas T. Williams, Pencraig; W. H. Parry, Bridge End H. Lloyd, Cerrig E. M. Edwards, Brynhowell; David Jones, Brynsaint; Job Evans, Glenside; Pencerdd Williams Mrs. Richards Mrs. R. T. Jones; R. E. Pugh, Penybryn; E. Derbyshire, (clerc), a Lemuel Williams, (meistr). Yn Haw y Trysorydd, 1188p. 2s. 9c. Gohebiaeth. Derbyniwyd llythyr o Fwrdd Llywodraeth Leol i gadarnhau penodiad Nyrs Jenkins. Claddfa Llangollen. Derbyniwyd y prisiau canlynol am feddau i dlodion yn Llangollen :— Cemetery Llan. Marwanedig, ac o dan fis oed 2s6c Mis, a than 12 oed 5s0c Dros 12 oed losoc Ail-agor (8 troedfedd) tro cyntaf 9s0c „ ail dro 7s0c trydydd tro 5s0c Mynwent yr Eglwys. Bedd (9 troedfedd) 20s0c Ail-agor, tro cyntaf 18s0c ail dro 16s0c trydydd tro 14s0c Trosglwyddwyd y mater i aelodau Llan- gollen ei vstyried, a dyfod ag adroddiad i'r Bwrdd nesaf. Bwyd i Grwydriaid. Ynglyn a'r gyfundrefn er atal i Grwydriaid fegera, derbyniwyd llythyr oddiwrth Mr. Harding Roberts, ysgrifenydd y mudiad, yn hysbysa nad oedd pris penodol wedi ei osod am y bwyd-ond mai 'r swm ar gyfartaledd trwy Ogledd Cymru ydoedd I Haner pwys o fara a 3 owns o gaws 2c Haner pwys o fara lc | hx gais y Ulerc derbyniwyd prisiau o r ileoedc1 canlynol: — Brynsaithmarchog, bara a chaws, 3c bara, lc J Rowlands & Co,, Llangollen., bara a chaws, 5e bara, 2c. ■ J Parry & Co., Llangollen, bara a chaws, 4c bara, l-|c. Bryneglwys, bara a chaws, 4c bara, l?c. E H Williams, LJa?driHo, bara a chaws, 2?c bara, lc I II 0 Roberts, Cerrig, yr un bris a Llandrillo. Ar gynygiad Mr J 0 Davies. a chefnogiad MrW H Parry, pasiwyd i dderbyn yr isaf yn mho b adrall, am fis. Mamaeth. Hysbyswyd fod ehwech o geisiadau am fod yn famaetii yn nghartref y plant. Gan fod hwn penodiad pwysig, pasiwyd ar gynygiad Mr Meyrick Roberts i wahodd yr Arolygydd i fod yn bresenol pan wneir y penodiad. Codi Cyliog Pasiwyd i godi 5p yn nghyflog Mr Davies, rheidweinydd, Llangollen, Adroddiad y Meistr. Yn ystod y bythefnos derbyniwyd y rhai a ganlyn i'r tlotty :• -.Alex Kelly, 77; James! Fergusson, 52; R. E Jones, 32 Minnie Jones a'i phlentyn Jane Wolff, 27 E Hughes, 44. Am wrthod cyflawni eu tasg anfonwyd Michael Morrison a R E Jones i garchar am saith niwrnod. Tlodion yn y Tlotty. Nifer y Tlodion yn y Tlotty yn ystod y bythefnos ddiweddaf Yr wythnos gyntaf, 81, ail wythnos, 75. Crwydriaid. Nifer y crwydriaid gynorthwywyd yn ystod y bythefnos ddiweddaf :—Yr wythnos gyntaf, 55; yr ail wythnos, 34. Y Rheidweinyddion. Pasiwyd i ganiatau y symiau canlynol i'r Rheidweinyddion i'w cyfranu i'r tlodion yn ystod y bythefnos ddyfodol :-Mr. D. L. Jones, Corwen, 125; Mr. R. 0. Davies, Llan- gollen, £ 38. Calenig. Hysbysodd y Meistr ei fod wedi derbyn gini oddiwrth Mrs Lloyd, Rhagatt, i brynu myglys i'r dynion, eiwgr i'r gwragedd, aur- afalau a melusion i'r plant, sydd yn y tlotty. Pasiwyd # pleidlais o ddiolchgarwch i Mrs Lloyd am ei haelioni.

Advertising