Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

Barbbomaetb. Er Cof am Mrs. Catherine Jones, Tanyffordd, Corwen. Yr hon a hunodd Ionawr 8fed, 1914. Wedi teithio meithion flwyddi Yn llaw'r Gwr fu ar y bryn, Catherine Jones o'i blin gystuddiau Hedodd fry uwch niwl y glyn Bu ei bywyd oil yn brydfertli 0 rasusau nefol roed, Gyda'r dorf yn mol-i'r lesu 'Nawr mae'n hard d ach nac erioed. 'Roedd o gydymclelml,-),O. A sirioldeb ar ei gwedd Heddyw'i phriod a'i pherth'nasau Sydd yn wylo uwch ei bedd Di-dwyll, ffyddlon bu ei gyrfa Er pan droediodd gam erioed, Coron euraidd, blodau rhinwedd Oedd yn harddu ei hen oecL' Priod dyner a charedig, Mam ofalus fu drwy'i hoes. Amyneddgar a dirwgnach Bu dan ami awel groes Bellacb mae yn orfoleddus Wedi cefnu'r croesau i gycl Draw yn nghwmni'r pererinion I-leb -on poen mewn arall fyd. Dim ond wedi b l aenu Mae'n hanwyl fam, A hi nid oes rhyngom Ondmegis llam Cydwybod canrifoedd- A ddywed erioed Fod tir tragwyddoldeb 0 dan ein troed. CYFAILL. CANADA, ,J- -L Australia, De Africa. UnoI Da,laethau ete., etc. OS IDYCE AM. WYBOD Y FFOEDD ORBU A RHATAF I! OS YDYCFI VíYBOD Y FFOHDD OHED A HHATA]' I FYNED AI,LAN I UNRHYW BAHTII (J'n GWNEWCH YMHOLIAD A Mr, ROBERT JONES, 18, Town Hill, Wrecsam, Y SWTODFA YMFUDOL OREU YNG NGBYMRU. Mae eisieu Canoedd o Weision Ffermwyr a MercLed Gweini ac Eraill i weithio gyda ffermwyr yn Ontario, ac yn y Talaetliau Gor- llewinol yn Canada. Cyflogau goreu. Ceir manylion a llyfrau vn rhad drwy y post. Wanted, APPRENTICES to the. Dress- making.-Apply to COMMERCE HOUSE, CORWEN w. & J. P.. "«P**T GREAT Winter S AL NOW D 1 i G '1. vvJiDù L of c ?'t 0 c I 11 '4., \.1 t u vu j ■ I • ■ 0-E S????????S??&aH.!? 'd a e. aa. iiluuu T I O N S mrnwm |I4, HOPE STREET; i I I (MM3TKED PAINLESS DEMjTRY^ C. H. Bavies,; ? Attends at. Mrs. MILLINGTONS, Bridge St., Corwen, every FAIR DAY and one other FRIDAY in-the. month. Extractions free having TEETI. Badly Fitting Teeth re-made. Teeth Mounted on Gold, D. Alloy. All work Guaranteed. Terms arranged flip" Branches at Denbigh, Oswestry and Lla?tfair Ca6re?iid?f. Consultations FEES I No connection with any other Dental Firm. Bristol House, AJi. i.?U?A ??A??'S.S t ?a CORWEN JUST ARRIVED an Excel l ent JTT for this Season in .1?e-w Stock -fo:c Sea!,??'on In Mies 4 Gent's Ia(e: proof I dl & G t' "n!rl" t f 11. fAn \L aTtl, I) JR leS lUll' Sh at.,f, pI 00 T% Holdfast, Isctris, ■ •f" A? /?'" 4?.. Wear well, and ot h er we l l- k nown Brands • As will be seen below a SPECIAL EFFORT has been made to keep the Prices as low as possible espec- ially when the a in goods has gone up very considerably.. First-Class Home-Made 13oots & &&QJ3. RSP^-U. a' SP £ GI&LITY.  COME and SEE the Babies' Boots & Slippers from 6id. Children's do. ,,1/6 Ladies' S hoes 1/11 Ladies' n 2/11 Boy's Boots 2/11 Men's Boots ,,4/11 Children's Clogs 1/9 J Women's do. 3/11 1 Men's do. Boy's Leggings 1/6 Men's do. „ 2/11 SPECIAL GEN, UINE BARGAINS TERMS CASH CORWEN: ArgrafEwyd a Chyhoeddwyd gan Gwmni Argraffu Oorwen, Gogledd Cymru.