Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Betting at Merthyr.I

Llantrissant & Llantwit Fardre…

I The Editor's Appeal.

I Esperanto.I

News
Cite
Share

I Esperanto. I Ni Social-istoj konsideras, ke ciu formo de rieeco estas produkto de la homa. laboro, kiu ne estas io alia., ol translokigo kaj aliigo de la materio. kun In helpo de naturaj fortoj, gvid- ataj de la homa prudonto. Zio estas la funda- mento de la Socialismo, el km sekvas ciuj aliaj rezultoj. Inter ili estas la unua, ke ciu kapabla homo havas devon I-a,boi,il por povi vivi; ke li devas per sia laboro produkti unu parton de tiu rioajo, kiu estas neoesa por la. progreso de la civilizacio kai por la materiala kaj mora,la subtenado de la homaro. Sekve al tio ni Socialistoj diras kun Sankta Paulo kiu ne laboras, tiu ne maugu; kaj ni opinias ke tiu, kiu eu la nuntempa Socio vivas Senlabore. Se gi ne estas infano au nekapabla por la laboro—estas stelisto de la socio. Nia idealo estas tio, ke ciu homo vivu peirlaboire, I ke li per la laboro havigu al si la sukerecon Por sia ma-teriala kaj morala, ekzistado, inda je homo estajo, kaj ne je sklavo au besto. El Kio Estas Socialismo De Enrico Ferri.

I TROEDYRHIWf

Gorseinon Notes.

... GUY ALDRED GIVEN TWO MONTHS.…

The Electric Theatre. I

Advertising

Navvy Pat's Views. -I

Advertising

Our Appeal for Navvy Pat.