Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

- -.- - ,-YSTRADGYHLAIS OiSTRSCT…

GW/YL DEWI AT YSTRAD-I I GVNUIS.

News
Cite
Share

GW/YL DEWI AT YSTRAD- I I GVNUIS. The Tabernacle Chapel Vestry was i filled to overflowing on Friday on the occasion of a concert organised in cele- i bration of St. David's Day by Miss Ceridwen Jones, C.T.V.C.M., C.R.A.M. j and her pupils, assisted by eminent i valley artistes. In the absence of Mr. J. D. Morgan, J.P. (miners' agent) who however, sent a cheque to the funds, Mr. Edgar O. Morgan, precentor at Tabernacle, ably presided: The pro- graspme was an excellent and varied one, and was introduced by Master E. Puntein playing an introductory march, when all the artistes marched to the stage, the ladies being attired in Welsh costume. This was a feature that called forth hearty applause. The fol- lowing artistes then took part: Piano- forte solo, Miss Sarah Rees; solo, Miss Rose Daymond; recitation, Miss Doro- j thy Edwards (Morfydd Dylais); solo, Master Emrys Morgan (accompanied by M L'-s Betha Phillips); pianoforte duet, j Mrs. and Miss Woolridge; pianoforte duct. Misses M. A. Johnson and M. Evans; pianoforte duet, Misses L. i DavLos and M. Phillips; duet. Messrs. j Ivor Beynon and J. Walters; piano- forte duet, Miss Sedgemoor and S. J. Aplin solo, Miss Gweno May Jones; chorus by pupils, "Merched Cvmry," accompanied by Miss Sarah Carries. The chairman then called upon 'Dafydd Jones, his wife Mari, children and grandchildren," to give the history of Dewi Sant. The following took part in the tableaux: Grandfather, Mr. Wm. Evans; grandmother, Miss Miriam Wil- | liams: mothers, Miss Annie Griffiths and Miss Bessie Powell, who cleverly impersonated the old Welsh dames. The Welsh conversation and singing was I well enjoyed, especially when Catherine and Gweno were called, the former «inging "Gwneweh bobpeth yn Gym- | raeg," and the pupils joined, in the cJkm-us: and whilst Gwen sang penillion composed for the occasion by Mrs. Eurfyl Jones, to the tune of "Clychau Aberdovoy." This was followed by a solo by Master Emrys Morgan piano- forte duet by Miss Phyllis de la Have and Master G. J. Evans; and Welsh recitation by Misses Amy Lloyd Powell, Sal Griffiths. Gwennie Griffiths, Dilys Griffiths, Gvvyneth Price, Edna Wil- liams, Bessie Edwards, Phyllis de la Have. Ruth Morris, Angie Phillips, M. Alice Phillips, Gweno M. Jones, Mas- tors D. Price and H. Powell. Piano- | forte duet, Misses M. Rees and S. Cur- th; choruf:, "Cymrv Bvchain," the pupils, accompanied bv Miss S. Har- ries. Miss Gweno May Jones called up- on the quajrtctte. Misses Mary Evans, Ceridwen Jones, and Messrs. J. Wal- ters and I. Beynon, who sang to the acoompaniment of Miss Jenny Wil- liams, I/ondon. Mrs. Terry (who presid- ed) and Mr. Llewelyn Jones, praised the work done by Miss Jones, and gave suitable words of encouragement. The concert had been one of the best of a miscellaneous character yet held in the plaoe. Mr. Llewelyn Jones read the verses "Melus heno gylch y bwrdd." The following contributed to the se- cond part of the programme: M isses Daymond, Ceridwen Jones, Mary Evans (Llinor Iorwerth), M. E. Jones, Mr. Gwyn Morgan, Nurse Edwards and Morfydd Dulais, Misses M. Price and Miri-,tni Williams, Miss Gweno M. Jones and Master Oswell Jones, Miss Betha Phillips and Master E. Phillips, Misses Gwendoline Jones, Mary James, Lilian Lewis. Alice Jones, Mnv Protheroe. Ann Griffiths, Jenny Williams and Gwynneth Morgan, Master Griff J. Evens. Misses Sal Evans and Jenny Williams also took part as grandchild- ren in the skotoh, and Miss Gwladys Williams also took part. "Hen WIad fy Nhadau," Mr. J. Walters singing the solo, brought a successful meeting to a close. Miss Jones is deserving of the highest praise for the excellence of her programme, and her mother, Mrs. Eur- fyl Jones, is also to be congratulated. Following are the penillion composed and read bv Mr. Llewelyn Jones (Llew Crai):- Melus he no gylch y bwrdd Yw cwrdd i ganu cerddi, Hen alawon Cymru gynt, Ac adrodd hynt y oewri! Gwrando pie a dawn y plant Yn dathlu Gwyl Sant Dewi. Oer yw gwedd yr eira gwyn,— Mae Llyn y Fan yn rhewi, A'r adar bach yn cwyno sydd Yn lloRydd yn y llwyni; Ond plant yr Ystrad sydd mewn hwyl Yn cadw Gwyl Sant Dewi. Cofio wnawn am gyfnod hir Am gwrdd mor glir ei acen, Ac ..ii ddymunwn oil yn rhwydd Bob llwydd i'r cwmni Ilawen, Cynesi'r gwaed ar noson o'r Y darfu oor Ceridwen. The proceeds wero devoted to the Tabernacle S. and S. Fund. Dathlwyd Gwyl Dewi gan Gymdeath- as Cymrodorion Jfstradgynlais yn Feetri Sardis, nos Iau. Y cadeirydd oedd Mr. Tom Williams, London House, llywydd y gymdeithas am y tymor. Wcdi anerch iUlI byr a phwrpasol gan y cadeirydd, awd trwy y rhaglen ganlynol :-(Janu jkui illion, Gwennie Thomas, Doris Davies, Randell Evans, a M. J. Phil- lips, o Ysgol y Gurnos; can, Miss Mary Evans, Ystradgynlais; anerchiad, Mr. ) Roland Thomas, M.A., Ygol Sir Aber- honddu; can, Mr. Gwilym Jones; canu penillion, B. Vaughan, Ceridwen Phil- lips, L. A. Davies, E. Morgan, Randell Evans, a M. J. Phillips, o Ysgol y Gurnos; anerchiadau barddonol gan Gwilym Cynlais, W. R. Williams, Is- ynys, Llew. Jones, Charles Edwards (Myfr Mai), "Hen Wlad fy Nhadau," Mr. John Walters. ] Campwaith oedd anerchiad Mr. Roland Thomas. Syniad hapus iawn, ynglianol terfysg j cenhedloedd oedd son am werth oenedlaetholdeb er dat- blygiad llawn y doniau cynhenid fedd y Cymro, ac hyd er mwyn iddo allu cyflawni ei genhedaeth i'r byd. Ym- driniodd a'i fater yn athronyddol a meistrolgar, a gwrthwynebodd y syn- I iad sydd yn ffynu ym mhlaid llafur, mai arwydd o gulni yw gwladgarwch, ac mae y ffordd oreu i wasanaethu y! byd yw ymwrthod a phobpeth nodwedd- iadol Gymreig, a difodi pob ffin rhwng cenedl a chenedl. Dadleuodd yn effeith- iol mai y ffordd oreu i fod yn ddyn- garwr yw Ibod yn genedlgarwr, am mai fel hyn y caiff dyn o hyd i uchafnod ei fywyd ei fiun.-Ar gynygiad y Parch, D. J. Davies, iAnon, ac eiliad y Parch. Howbrey, Penrhos, pasiwyd pleidlais o ddiolchgarwch cynhes i Mr. Thomas am ei anerchiad gedidog. Apeliodd Mr. Gwilym Jones am fwy o gysondeb yn ein bywy.d Cymreig. Wna i mo'r tro i barchu'r Gymraeg unwaith yn v flwyddvn. Dywedodd mor wrthun y syniad fod arweinwyr Cymru, sydd yn cymeryd arnynt i "Godir' hen wlad yn ei hoi," yn ei sarhau yn ddirmygus < drwy ei hanwybyddu ar yr aelwyd. Yr oedd yn aml wg iawn fod y dorf yn mwynhau y penillion telyn ganwyd gan y plant. Bu amryw ar ol y cyfarfod yn ceisio gan y swyddogion dre?nu cwrdd arall Qyffelyb ar ddiwedd y tymor.

Advertising

i ! YSTRADGYNLAIS NOTES

Advertising