Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

PgJJW.>up»r^ysrtgMCT'Ta-jr-i»^f'^<-.t»…

Advertising

----ABERGRAVE I

CWMTWRCH CWHLLYNFELLI II

Advertising

CWMLLYNFELL.

News
Cite
Share

CWMLLYNFELL HANNAH BRYN BRAIN YX EI BEDD. Dydd Iau, Ionawr 24ain, daeth J newydd fel taranfollt i ghistkiu yr ar- dalwyr am farw yn dra sydyn—heb ond yehydig oriau o gystudd-y chwacr hynaws, garedig Hannah Davies, anwyl briod Willuim Davies, Llwynon, gynt o Brynbrain, yn ymyl ei mlwydd oed. Anhawdd oedd digymod a'r syniad gan bawb a'i gwelsant yn y capûl niown cyfarfod arbenig y nos Lun evii hyn, ac yehydig feddyliem Y pryd hwnw mac d\ n:i ei hymweliad olaf a'r dcml oedd rnor gy..sc^grc4dig gan ei chalon, ond gwiredciir y ffaith liono bob dydd "Foci ei ffyrdd Ef yn y mor, a'i Iwvbrau yn y dyfroedd dyfnion." Pan gollwyd Hannah, coll- wyd 1111 o ragorolion y ddaear, un a anwylid gan bawb a'i hadwaenai. Hanai o hen deulu parchus y Ty- gwyn, a phwy erioerl a. ymwelodd a r hen ardal yma na chlvwodd air yn cacl ei draetlnt am yr ae'nvyd ragorol bono If)(,(!d mor nodedig am ei llettygarwch fel aelwyd y Tygwyn ? Bu aelwyd Hannah, hithau, :.r hyd ei hoes, a'i gwen roesawns bob amser VI: pfn i bawb deimlo )"J1 gartrefol dan ei chronglwyd. Fel William a Hannah Brynbrain yr adnabyddwyd hwynt ill dau gan y mwyafrif o'r ON bresenol, ao ni fu dau hapusach yn trigo yJ1- nghyd, nac aelwyd mwy cynhee ft ehroosawgar nag aelwyd Brynbrain o fewn y fro, ac er symud o honynt i'w lletty newydd, Llwynon, i dreulio prydnawnddydd eu hywyd, nodweddid y fangro hono eilwaith a'r un ysbryd caredig; a dedwydd oedd treulio a.mbell awr yn nghwmui'r teulu dyddan. Derbyniwyd ein chwaer vn aelod crefyddül pan <-ddeutu 11 oed yn hen cal)4'1 T Gajxd Cwmllviiit'il, a T,u yn fiyddlon i'w haddun^d, a chadwodd <-i chyf- amod yn dclidor am 52 o flynyddail- Anwylai bawb o garedigion Scion a meddai sk-I ddiamheuol dros achos ei Gwan-dwr. Bydd ei lie yn wag niewn llawer 0 gylchcedd, a theimlir hiraeth ar oi hoi mewu llawer mynwea heblaw ei phriod hoff a'i pherthynasau. Am- lygwyd y parch dwfn oedd iddi yn yr ardal a'r cylclux-dd, ^an y dorf" fawr ddiveth ynghyd i w chynhebrwng J dydd Llun dily.uol i dalu iddi y evtrr- wynas olaf. Gw:\samiethwyd yn dodd- ertig ac effeithiol gan ei gweinidog, y Parch. D. Jeremy Jones, Parch. Ben Da-vies, Pantteg; Parch. Lewis Jones, Tynyeoed: Parch. W. D. Roderick, Rhiwfawr, ar' Parch. W. P. Jones, Brynllynfell—rhoddwyd ganddyn 0 dyst- iol'<th uchel i'r ymadawedig fel mor- WVIl dda i Iesu Grist ar hyd ei hoes. Derbyniwyd llythyrau co gydymdeim- Ind oddiwrth lu o garedigion. Chwith oodd gennym feddwl fod ein lianwyl frawd wedi ei luddias gan afiechyd i gyfeirio ei gamran hyd !an ei b'xld. Hyderwn y caiff eto adferiad 'buan a naw( l d v iic f i'w (,, nawdd y nef i'w galonogi weddill o'i dajth. heb deimlo yn unig am fod "cyfaill a lyn yn ivr-li na b;E.-d" yn gwmni iddo yn yr awr dywyllaf. Eidd- unwn yr un fendith i Moses a John o'r Tygwvn, y ddoi sydd f'f..o'n aros fel dwy golofn o'r tenln dedwydd hwnw gynt, ac i hawb o'r perthynaaau vmhell ae agos. Disgym'd d?uparth o yspryd llodnais, caredig ein chwaer ar y gen- Ilo(Iiiais, e?trodi?, (?i!i ar (,),(,n- o uevmeriadm;, ;ic i'w gwe.eua yn fen- (1141- 1I)Y(i C,'tl  ?viifellvdd. I

Advertising