Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

The Diary of a Small-holder,…

Advertising

[No title]

Advertising

I CWMTYJUCH i I

News
Cite
Share

I CWMTYJUCH i I THOMAS, GROCER, MAERDY HOUSE. ) Amhvg iawn i nebun welsrd y dor-f I ontawr gorddai'n brudd a thrwm drwy'r lie yiiia prynhawn Ahiwriii y 29 cyntisol, oedd mai nid gv. r cyffredin ddodid yn y gweryd. A enywir fyddai'r dyfaliad, oblegid pivy eriotxl a wolodd v. r yn hoi I d tel S < v. Thomas Thomas—lieu fel vr adwaenid ef gan bawb dnn" r fro— Tom. Shon Glr hynod oedd cfe, heb fod eoo i ntigwr, a gwr a. digon o hunaniaith yncldo i gama allan o rigolau dynion- ach eyffredin. B< ilaeh bwriodd ei offer gwiiith lieihio, a lluoedd ynghyd i dalu gw.irogaeth i'w goffa. ■ Chwith iawn yw'r ra -ddwl nad vw efo riv., v. Yr oedd :r »r llawn o nwyf, ac yun'i, a- by.vyd. Ood tua phythefiios yiiol doclodd afieehyd oi law arno J'W yrru o brysnrcl.11 a boron lau lonawr y 24 gyiifi.->o!, noswyliodd. Wedi iV V. einidog, a'r Ihirehn. I). J. Davies, ^'stiv.ulgyiilais a W. B.-Tawe Gr-'friths, Seven Si.'iters, wasan.iethu yn y ty, eyv\(-iriocI-:l y lynhehrwng gam i Gapel B'Milah. Yinu; n ychydig funudau yr (.odd h'vni-w dan sang, or nad oedd dog win y dyrfa wedi gallu gwasgn drv. y'r pyrth. G ,v i.s.'uiaetlnvy d yno r'own Ð;¡: \1. ;> d ¡ 1. l leii' a 'thyRiioIaeth gan v ihire l iii. D. 15as.?tt, Bargoe d W. P. Jones. C-v'rat-.vrch; D. tt Chiflivs; r. I'ric'. A 'rtawe II. James, Twnbl0; W. Jones, Ysialvferu W. D. Roderick, Riiiwf'iv r, a VV. T. Hughes, Bculah. Cofwyd <? >dfa vdithog iawn. j re er rr hrodyr roi Ilais clir i'w hoffter a' ii hiraeth nid eechj -rgryni o woniait.'i vym mharahl neb. A on oedd hynv, oblegid pv,y ?.d)r'.d('hT!('y??n?yddv.<?'?}!]ac'?u? Ee'n cr.dwyd yi.?ngh?mniadgoHou <i'fyr ?ir' s hen, o???gid yr cqdd vno (in n 'i wcinidcg!(;n yn gosod addur? :1;- vi gofb, nC' {'em fu vn ('i ymyl am iii iiiedil-yl;lttl 1".Vll fd evfaredd ar <.>in profiad, dri-ngisora i'r Fynvent ar y Bryn, ac yno fe'n ha rsvoinid mown gweddi a-mawl gan y ,"iirc-I)i E. D. Le wis a D. "YY. Stephens. Ystalyfc-ra. Brodor oedd ivlr. Thomas o Isont- i-livdvfen, as unig fall y diweddar Mr. Griffith Thomas fn'n oruchwyliwr GIIJ- '¡"ydci y Maerdy. Dp; th yma yn brent is groser yn iouar.e inrn, a, bii'n iiii s- am dros 4-5 mlynedd. Nid y\v yn d.-oyg fod vng Nghwm Tawe Yr oc,,cid a bti'li iiii 0 hen gwnmi G1 .-fa'r Ytirteg a Glofa'r Gilwen trodi hyviiy. Ond yr oedd yn na inasnaeliMfr. Sona'r Snis am aniVll ùdyn, a, man, di-cd a draper. Ond Hid vw hyn wir am rr. Thomas Thomas. Mcdthrino-dd riiai o gomiftii po-maf eari<-t-or. r.o yr o., /l .)!? d d\rr o i g;)rv? I' w gain. Y.9 dyved- ;1[ 'TwrchL. "Yr codd yn wpstad VII .?r.?f:,h ?ist<?'). one! yp. Ian "> ive f r. ir?;c!dyndd?.' pr'7.??ri:MYn.vM?'h' f;]X\ti}}l1\i}j ? <' f (x" d d y d?n pryrsura f ? a d v/aeueia f'i-'f.< d Nid -oedd s -ie fyt? ar ei j-aglen. Arnold B?nnctt gvnnyg am awlt v ? gyfrinaek "How to liva at 2i houre a day!" Arodd meddwl y byddei ganddo hm<'r i'w dcy?'gu i Ihomas TL'om?' Ond pan gyuirai 1; ;ridden, vn oher.d yr Hen Ali- ti-Iil hi. Ae vr -ic d d y? Fcib]v.r dihel'elydd! DId?o?.') iavrii :wdd fyhi'i ar at'r 'eyi?-ycitiojv.vr rh;u u'r mp?na-hd?i invryaf, Nl bod wedi <*i gJd yn iVui-oddwr. ? yn GristiüH. 1 Dywedai H:? ohenvnt "Hv+"'yd y"- meddwl heddyv mu y -,?hv.iL' y bu ;ii I yua, acw?dit??r h??? t y ?iia i r ¡:t:; :t :W,t, rwm ag; olifii, tral'od y blynyddoedd arno—ac yn-r caesi sgwrs invchben • ad nod neu.11)1).. "C'eisio dsdrvs fvdd- em woithiaii, ;i uwin ej.r.nr • wnaom di e a ra ;1, ond i nrnlwn fv nac1 yn gado'r nop vn well boh Gwyddom y i-.ydd y Jik-r-irveni 'i-Y?v. yn "heirlwm" v t<?lu mwy. Yr o?dd i!yfr:m h-?ncs 3nw P<-f?m<?nt fc! petaenfe wed i'n iiT.-gri f er-im rr ei gof. Gwn")! hyn ei' yn athro gvert h f:}iY:);fr,[f:J;/I< c')i'r?gar ddosparth o ?'?<* "r' b'? or 'i.?r i C'yda d(;?,n-t; h y cr?s di- r'?tdm y cp'd ef yn "st,d-=- math ar ddo va;rf?Ti i'yd??i'h ?'.rp??? i'r "duo' diddyohymyg—aai:t;hefiai hwnnw "j; dHci:;tt rwyfn's o d.n ??far?dd ei stori fo r-swors d. Credwn ei fod vil v.?inidog d? i Ieou Grist yn ei ddos- r:'rU,). Y Sill wedi'i farw dilvnodd ■\n ryw ohooyal j Blaeaor yn y hedydd, vc ysgrif«nnai nn ara 11 si« ro'n ddiaodd- ar o'r fyddin \'j :i c; ;j/.? <?. lodyddio ar ei ddyohweli.ul. d:gv. ydd- I. J. It 1 t (:. 1. ai i'w ymvroliad fod yn nn hyr, >c y b- .1 ynt)crfraith foddlon o-i na iydd- ai neb ond y?:w?i!)td<'?a'ih(!?"? yn bresenol! Prawi' hyn ei atai I ar fcddwl y beclmyn. P.tU ddm?' dm i'r Gohoithhi wedyn tawc!ni'r here.' yn union a'i fioedd gref a'i stori. Gedy fwlch llydan yn yr swyddog yma ers hir dro.. yn dryssrycld. Gwsxsanr.ethod<l ei i oistr yn ffvddlon. Yr oedd ei dd'v-do 11 harod yn wastad—ac at y gv.-iv.L1; di- ramant hyd yn oed. Dygou 1 lavo r 0 i aur at allor Dnw. Gvvnaeth fil: -1 ° gymwynas-iu hob drvhni i nd:;anwr gor(1(10(1 0'1 bu svna pi ? fan ar lawer tafi?n ho!) enw gyferhye. \r oedd diddordeh vr Egl-vy:; a thro ''n;? Dduw yn agor iawn at ei g don. i uai o'i sion i'r oedfa weddi—ha') no v.; 1 ei ddillad unvraith! Ae ai Y11 01 ya anil o'r oedfa at ei ryfrifnu -? • l:> i'; fod '< 11 :r o n a;' ei M'fdth yno a llevrvrch y S<M-iin wodi bod arno 'yn et'dfa'r saint. Daeth nryder nowydd, ddi a-dd lawer ar ei north, i'w fv-Avd 1 mis yn ol yn yir.ndawiad ei nr.ig i'r clriii. Ond teimlid dr'vv'r evT fod ei hrofiad "n (ldJçd'l f,l "r: 11 at y f0dp 1.' A»v<M!( dd It'v.-er y worldi a" 11 y hedd ar i' IIwu edl iy'hau ein couo eto. Cy>od Dnw dros y weddw r.'i ir-'h a i idnm mcroh. Daw c Ervs or i'r ?xw<ithivrr farw Ei lnfnrwaith ef Son am dano nvio poo envv y Xd. ()s?i uri-man c-ir yn 5-.ogur ci-iii y t3, f,;iE:E' is:'r Yn y fro. i Dow eh. -hvchl vie law v;i Bydd ein t raddian'n I I t] Dyrna gyHo i ni ddochrcu i Uwv o I Y* T. H.

Advertising

I-_____n..-_,-, " " " - FM?…